Phiên họp thứ 15 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Phiên họp thứ 15 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có 02 buổi làm việc trong các ngày 26 và 28/9/2022, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.
Video không hợp lệ


Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.   

Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Qua 02 buổi làm việc, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe, cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng.


Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phùng Tiến Quân phát biểu ý kiến tại phiên họp ngày 26/9.

Về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn và theo dõi kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tháng 9 và quý III năm 2022. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo do Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị, các ý kiến thảo luận đều gợi mở, đề xuất các biện pháp để nâng cao hơn chất lượng giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; theo dõi, tổng hợp, đánh giá việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người dân, góp phần nâng cao chất lượng, hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đánh giá, rút kinh nghiệm việc chuẩn bị và tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cáo sự chủ động, phối hợp chặt chẽ giữa các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn trong quá trình xây dựng các dự thảo nghị quyết, thu thập tài liệu phục vụ quá trình thẩm tra. Đồng thời chỉ rõ những hạn chế trong việc chuẩn bị tài liệu trình kỳ họp của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, trong công tác thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh cần nghiên cứu, thẩm tra kỹ lưỡng tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, chủ động hơn nữa trong quá trình thẩm tra, thảo luận dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Báo cáo kết quả khảo sát và kế hoạch tổ chức phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nghe giải trình về việc đo đạc bản đồ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến ngày 30/6/2022. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả khảo sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tại 07 huyện, thành phố và một số đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, đồng thời nhấn mạnh, làm rõ thêm một số nội dung, số liệu về trích đo địa chính, kinh phí thực hiện đo đạc địa chính đối với 43 xã đã được đo đạc và 95 xã chưa được đo đạc địa chính theo dự án đã được phê duyệt Quyết định số 2692/QĐ-CT ngày 26/12/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; công tác phối hợp trong đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trách nhiệm các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu, chuẩn bị kỹ lưỡng tài liệu phục vụ phiên giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vào đầu tháng 10/2022.


Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội Nông Thị Bích Huệ phát biểu ý kiến tại phiên họp ngày 28/9.

 Các báo cáo kết quả giám sát của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chi trả phụ cấp cho người tham gia chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, thành phố năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022; báo cáo kết quả giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác huấn luyện, chi kinh phí huấn luyện dân quân cấp xã năm 2021, 2022; báo cáo kết quả giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh trình tại phiên họp đã chỉ rõ kết quả đạt được, tồn tại hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và đưa ra kiến nghị, giải pháp khắc phục. Các ý kiến thảo luận và kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thị Kim Dung nêu rõ những nội dung cần bổ sung đối với từng báo cáo để bảo đảm toàn diện, khách quan, ưu điểm, bất cập, hạn chế, nguyên nhân, tập trung vào các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng nội dung giám sát.


Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ma Thị Thúy phát biểu tại phiên họp ngày 28/9.

Tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cũng cho ý kiến vào dự thảo quyết định, kế hoạch, đề cương giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri  trước và sau kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX; dự kiến nội dung giám sát tháng 10 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; dự kiến phân công các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX và một số nội dung quan trọng khác.

Trực tiếp chủ trì và điều hành phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thị Kim Dung yêu cầu: Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát lại chương trình công tác đã ban hành để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ những tháng còn lại của năm, chuẩn bị các kế hoạch, chương trình công tác năm tới; chủ động xây dựng kế hoạch công tác và nội dung giám sát, khảo sát năm tới, quyết liệt giám sát, đôn đốc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngay sau khi kết thúc phiên họp thứ 15 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9/2022 của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh. Ngoài các nội dung Đảng đoàn đã xem xét, cho chủ trương đồng thời tại phiên họp thứ 15 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tại phiên họp nội bộ, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh đã cho ý kiến đối với công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền./.

Thuỳ Linh
Ảnh: Ngọc Hưng
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục