Phiên họp thứ 17 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 28/11/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp phiên thứ 17, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.
Video không hợp lệ


Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên họp.

Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Tại phiên họp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe, cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng.

Về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiến độ thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.


Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh Nông Thị Bích Huệ phát biểu.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo của Đoàn giám sát. Các ý kiến thảo luận tập trung bổ sung thêm các nội dung cần làm rõ, đánh giá rõ hơn về kết quả đạt được trong chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; việc Nhân dân tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng đóng góp ngày công, kinh phí để làm đường giao thông nông thôn, giải phóng mặt bằng, xây dựng cầu trên được giao thông nông thôn, tác động và hiệu quả kinh tế xã hội của Đề án. Đồng thời lưu ý một số hạn chế cần khắc phục như: Công tác đo đạc, chỉnh lý biến động và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình sau khi đã hiến đất; công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho Nhân dân; vai trò giám sát của chính quyền địa phương; công tác phối hợp giữa một số sở, ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trong triển khai thực hiện Nghị quyết, từ đó có kiến nghị, đề xuất phù hợp.

Về tổng hợp đề xuất nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục hoàn thiện, xin ý kiến các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.


Lãnh đạo Uỷ ban mặt trận Tổ quốc tỉnh phát biểu.

Về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, cơ bản đồng tình với dự thảo báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh. Qua hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết, đã có 16/21 chính sách theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã được Nhân dân đồng thuận thực hiện, tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn đầu tư, mở rộng quy mô, gia tăng giá trị theo hướng sản xuất hàng hoá. Tuy nhiên, để đảm bảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy hiệu quả cao hơn, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ban Kinh tế - Ngân sách đánh giá rõ nguyên nhân những chính sách chưa được triển khai, thực hiện hoặc việc triển khai thực hiện còn chậm, chưa hiệu quả; trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết.

Về tiến độ chuẩn bị kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo kết quả thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh đối với các báo cáo, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành có liên quan khẩn trương hoàn thành tài liệu trình kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Về báo cáo kết quả giám sát thường xuyên của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia, kết quả giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh để chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung, hoàn thiện báo cáo bảo đảm toàn diện, sâu sắc hơn.

Tại phiên họp, các đồng chí Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cũng nghiên cứu, tham gia ý kiến trực tiếp vào một số văn bản như: Kết quả tiếp nhận, xử lý đơn và theo dõi kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tháng 11 năm 2022; báo cáo kết quả công tác tháng 11; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh…

Ngay sau khi kết thúc phiên họp thứ 17 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11/2022 của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thuỳ Linh
Ảnh: Ngọc Hưng
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục