Tiếp tục Phiên họp thứ 19 Thường trực HĐND tỉnh

Sáng ngày 02 tháng 3 năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh khoá XIX tiếp tục họp phiên thứ 19 để cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung chủ trì phiên họp.

Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tăng Thị Dương, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.


Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe, cho ý kiến đối với báo cáo tổng hợp kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khoá XIX; tiếp nhận, xử lý đơn và theo dõi kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tháng 01 và tháng 02 năm 2023. Theo đó, trước và sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBND tỉnh và các huyện, thành phố tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 52 điểm; tổng hợp 118 kiến nghị của cử tri gửi UBND tỉnh và các ngành chức năng xem xét, giải quyết, trả lời. Đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã nhận được báo cáo kết quả giải quyết 52/58 kiến nghị của cử tri (tỷ lệ 89,7%) thuộc trách nhiệm, thầm quyền của 13/15 đơn vị, địa phương; còn 06/58 kiến nghị của cử tri (tỷ lệ 10,3%) thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của 02/15 đơn vị, địa phương chưa có báo cáo theo quy định. Nội dung giải quyết kiến nghị của một số đơn vị chưa thỏa đáng, chưa có các giải pháp cụ thể, phù hợp, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang phát biểu một số nội dung liên quan đến việc giải quyết kiến nghị cử tri.

Về dự thảo báo cáo đánh giá, xếp loại hoạt động của đại biểu, Tổ đại biểu HĐND tỉnh năm 2022: Các đại biểu dự họp thống nhất đánh giá năm 2022 các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri, thu thập, phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp với Thường trực HĐND tỉnh. Các đại biểu HĐND tỉnh đã làm tốt vai trò của người đại biểu dân cử; thường xuyên tiếp xúc, trao đổi, lắng nghe và tiếp thu đầy đủ các ý kiến, nguyện vọng của cử tri, Nhân dân để chuyển đến Tổ đại biểu tổng hợp hoặc trực tiếp chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết; tích cực tham gia hoạt động giám sát, khảo sát, nghiên cứu, phát hiện để kiến nghị những vấn đề còn bất cập trong việc triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND; nghiên cứu, tham gia thảo luận, chất vấn tại các kỷ họp của HĐND tỉnh; góp phần quan trọng vào hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Tuy nhiên cũng có đại biểu chưa dành thời gian hợp lý để nghiên cứu tài liệu trình kỳ họp, chưa chủ động tham gia phát biểu thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp của HĐND tỉnh.


Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh Nông Thị Bích Huệ phát biểu ý kiến về nội dung đánh giá, xếp loại hoạt động của đại biểu, Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Phiên họp cũng cho ý kiến đánh giá, rút kinh nghiệm trong chuẩn bị, tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ tư HĐND tỉnh khoá XIX. Qua thảo luận, đánh giá cho thấy Thường trực HĐND, các Ban của HĐND rất trách nhiệm, tích cực trong việc cùng với UBND tỉnh và các ngành liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp; tổ chức thành công kỳ họp, thông qua 09 dự thảo nghị quyết có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023 cũng như cả giai đoạn  2021-2025. Tuy nhiên việc chuẩn bị các điều kiện cho kỳ họp của một số sở, ngành còn có những hạn chế, hệ thống gửi nhận văn bản và điều hành kỳ họp bị lỗi do máy chủ của nhà cung cấp bị sự cố dẫn đến khó khăn cho đại biểu trong việc nghiên cứu tài liệu tại kỳ họp.

Cho ý kiến về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026, lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, đề xuất sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 1 về mức phụ cấp, bồi dưỡng kiêm nhiệm quy định tại Nghị quyết số: 11/2020/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND tỉnh về “sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2019/HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang” để đảm bảo phù hợp, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

Kết luận phiên họp, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp. Đồng chí đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của mình ngoài việc tiếp thu kiến nghị của cử tri, tích cực kiến nghị đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm. Về báo cáo đánh giá, xếp loại hoạt động của đại biểu, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu báo cáo cần đánh giá cần cụ thể sâu sắc, làm rõ những mặt đạt được, những mặt chưa đạt được để nhằm mục tiêu tiếp tục nâng cao hơn nữa hoạt động của tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh. Đồng chí lưu ý việc đánh giá, xếp loại đại biểu, Tổ đại biểu dựa trên kết quả hoạt động tại các kỳ họp HĐND, các cuộc tiếp xúc cử tri, họp Tổ đại biểu, hoạt động giám sát và các hoạt động khác. Việc tự chấm điểm của từng đại biểu và chấm điểm của Tổ đại biểu đối với từng đại biểu trong Tổ thực theo hiện đúng các tiêu chí nêu trong quy định./.

Văn Phín
Ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục