Phiên họp thứ 20 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Sáng ngày 29 tháng 3 năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên họp thứ 20. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.
Video không hợp lệ

Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ma Thị Thuý, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Việt Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.


Các đại biểu dự họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe, cho ý kiến đối với một số nội dung theo thẩm quyền:

Về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri: Theo báo cáo của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khoá XIX Thường trực HĐND tỉnh tiếp nhận, chuyển 58 kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh giải quyết, chỉ đạo giải quyết, trả lời theo thẩm quyền. Đến nay 100% kiến nghị của cử tri đã được các sở, ban, ngành, địa phương giải quyết, trả lời, trong đó: 12/58 (tỷ lệ 21%) kiến nghị đã được giải quyết xong; 22/58 (tỷ lệ 38%) kiến nghị đang được xem xét giải quyết và đã có lộ trình giải quyết; 24/58 (tỷ lệ 41%) kiến nghị đã được UBND tỉnh tiếp thu nhưng do khó khăn về nguồn lực, cơ chế chính sách nên chưa thực hiện được hoặc cần phải có thời gian mới thực hiện được. Đối với 60 kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIX do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thành phố xem xét, giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri, báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trước ngày 30/3/2023.


Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Để việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri kịp thời, hiệu quả, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất phân công Ban của HĐND tỉnh và Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết một số kiến nghị của cử tri theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia, tham mưu thực hiện bảo đảm khoa học, chính xác, nâng cao chất lượng tổng hợp, theo dõi kết quả giải quyết, tránh việc tổng hợp trùng lặp những kiến nghị đã được giải quyết xong. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri.

Đối với việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn và theo dõi kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân quý I năm 2023: Trong quý Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 20 đơn/20 vụ việc của công dân, tổ chức chuyển đến Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo HĐND tỉnh đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Thường trực HĐND tỉnh nhất trí đề xuất nội dung Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp công dân do Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu. Giao Văn phòng đôn đốc các đơn vị được giao giải quyết kiến nghị của công dân tập trung giải quyết, báo cáo đúng thời gian quy định.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương phát biểu làm rõ một số kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri.

Đối với Báo cáo kết quả khảo sát và Kế hoạch giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chế độ, chính sách cho học sinh và giáo viên; việc xây dựng nhà văn hoá, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên: 

Thường trực HĐND tỉnh đánh giá, ghi nhận kết quả khảo sát và nhất trí tổ chức giải trình các vấn đề liên quan tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh. Giao Ban Văn hoá- Xã hội chủ trì phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức phiên giải trình theo quy định của pháp luật hiện hành.

Về dự thảo báo cáo kết quả giám sát (tháng 3) việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2023: Thường trực HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với kết quả giám sát. Báo cáo đã phản ánh đầy đủ, khách quan tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh tháng 3 và quý I năm 2023, kịp thời có những kiến nghị với UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở địa phương. Giao các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu xây dựng kế hoạch giám sát tháng 4 năm 2023, kết hợp giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và giám sát của các Ban, tránh chồng chéo.

Ngọc Duy
Ảnh: Ngọc Hưng
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục