Phiên họp thứ 21 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Chiều ngày 20 tháng 4 năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 21, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
Video không hợp lệ

Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thị Thuý, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe, cho ý kiến đối với các nội dung:

Về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn và theo dõi kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tháng 4 năm 2023: Thường trực HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với Báo cáo do Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổng hợp. Trên cơ sở các kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp đề nghị giải quyết, UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan đã tích cực chỉ đạo xem xét, giải quyết, trả lời cử tri. Thực hiện nhiệm vụ được Thường trực HĐND tỉnh phân công, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát kết quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên qua giám sát cho thấy việc giải quyết kiến nghị của cử tri của một số sở, ngành chưa triệt để, tiến độ chậm; việc thông tin, tương tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước với cử tri chưa tốt; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri của tổ đại biểu chưa sâu, chưa kiến nghị để giải quyết đến cùng vấn đề.


Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phùng Tiến Quân phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Trên cơ sở kết quả giám sát và ý kiến của đại biểu dự hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh quyết liệt hơn trong chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố rà soát, giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri, đảm bảo trả lời rõ ràng, cụ thể, giải quyết thấu đáo, triệt để, hiệu quả. Đề nghị các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh sâu sát hơn trong việc theo dõi, giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri theo lĩnh vực được giao phụ trách; lựa chọn, thực hiện giám sát đối với các kiến nghị đã giải quyết xong, chưa có nguồn lực thực hiện, công trình có yêu cầu triển khai cấp bách, các kiến nghị trả lời chung chung, không có thời hạn giải quyết; tập trung giám sát những vấn đề trọng tâm, làm rõ các thông tin liên quan, những vướng mắc, khó khăn, nguyên nhân, hướng giải quyết trong thời gian tới và thời hạn giải quyết của các cơ quan, đơn vị có liên quan gắn với làm rõ trách nhiệm của các ngành trong công tác quản lý Nhà nước tại địa phương. Việc theo dõi tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân cần đảm bảo kịp thời, cập nhật, khoa học, phản ánh chính xác kết quả giải quyết.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn tham gia ý kiến tại phiên họp.

Về dự thảo báo cáo kết quả việc thực hiện kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh từ kỳ họp thứ ba đến kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khoá XIX: Thường trực HĐND tỉnh thống nhất giao các Ban của HĐND tỉnh bổ sung kết quả thực hiện kiến nghị tại báo cáo thẩm tra của Ban đối với các báo cáo của UBND tỉnh trình tại các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh theo đúng quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn thiện báo cáo đảm bảo chặt chẽ, rõ ràng, đầy đủ các nội dung theo đúng quy định.

Đối với nội dung giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh: Thường trực HĐND tỉnh nhất trí nội dung Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề xuất. Giao Ban Dân tộc tổ chức khảo sát, chuẩn bị nội dung để tham mưu giải trình theo quy định. Giao Ban Pháp chế HĐND tỉnh nghiên cứu các quy định của pháp luât hiện hành và thực tế hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực tư pháp (công tác thi hành án, các vụ án về đất đai có tiến độ giải quyết, xử lý chậm, kéo dài…) để tham mưu nội dung giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất đối với dự thảo Kế hoạch phối hợp tổ chức hội nghị “Kỹ năng phân tích chính sách đối với các quy định liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư” do Ban Công tác đại biểu tổ chức tại tỉnh. Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp thu, tham mưu Thường trực HĐND tỉnh triển khai chu đáo, an toàn.

Đối với dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 4, phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh: Các thành viên Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến trực tiếp bằng văn bản, gửi Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa trình Thường trực HĐND tỉnh.

Ngay sau khi kết thúc phiên họp thứ 21 của Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2023 của Đảng đoàn HĐND tỉnh để xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền./.

Ngọc Trâm
Ảnh: Thu Hương
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục