Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến về việc chuẩn bị nội dung phiên họp giải trình

Sáng ngày 02/6/2023, Thường trực HĐND tỉnh khoá XIX họp cho ý kiến về việc chuẩn bị nội dung phiên họp giải trình tháng 6/2023. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.


Đại biểu dự phiên họp.

Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đồng chí Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu dự họp thống nhất về mục đích, yêu cầu của việc giải trình, đó là chỉ ra thực trạng việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; thông qua phiên giải trình phải đề xuất được giải pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hiện nay để thực hiện trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ các chương trình.


Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo việc chuẩn bị nội dung phiên họp giải trình.

Tại phiên họp, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; các nội dung dự kiến yêu cầu giải trình, người giải trình.


Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tham gia ý kiến.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đều thống nhất đây là 2 chương trình mới, rộng, có nhiều dự án, tiểu dự án, nội dung thực hiện, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp và đang triển khai rất chậm, trong đó có nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, đặc biệt đang có nhiều vướng mắc trong hướng dẫn của các bộ, ngành trong quá trình thực hiện; đồng thời tập trung phân tích, nêu những vấn đề nội dung báo cáo khảo sát cần làm rõ, những vấn đề chưa hợp lý, cần bổ sung trong nội dung yêu cầu giải trình để thống nhất thực hiện, đảm bảo đạt mục đích, yêu cầu của phiên họp giải trình.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung phát biểu kết luận tại phiên họp.

Kết luận phiên họp, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh do Ban Dân tộc của HĐND tỉnh chuẩn bị cơ bản đầy đủ nội dung, đánh giá khách quan ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong triển khai thực hiện. Đề nghị Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của đại biểu tại cuộc họp, hoàn thiện báo cáo, đánh giá cụ thể hơn nữa ưu điểm, hạn chế đảm bảo công tâm, khách quan, trong đó làm rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan cụ thể theo từng vấn đề, từng chương trình, từng dự án; giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan, đơn vị. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện các nội dung để tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình theo đúng luật định và kế hoạch đề ra.

Bàn Phín
Ảnh: PC

Tin cùng chuyên mục