Phiên họp thứ 23 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Sáng ngày 23/6/2023, Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang khoá XIX tổ chức phiên họp thứ 23. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
Video không hợp lệ

Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung phát biểu tại phiên họp. Ảnh Thu Hương.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe, cho ý kiến đối với 11 nội dung thuộc thẩm quyền.

Về báo cáo tiến độ chuẩn bị, phục vụ kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX: Theo dự kiến nội dung, chương trình, kỳ họp sẽ xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh theo luật định, nghe thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về tham gia xây dựng chính quyền và thông qua 17 dự thảo nghị quyết. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương hoàn thiện, trình các tờ trình, dự thảo nghị quyết để các Ban của HĐND tỉnh thực hiện thẩm tra theo quy định. Yêu cầu các Ban của HĐND tỉnh thực hiện thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, việc thẩm tra gắn với kiểm tra thực tế ở cơ sở. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh tập trung làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX đảm bảo theo kế hoạch.

Về báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh: Thường trực HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo. Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của đại biểu tại phiên họp, bổ sung nội dung đánh giá rõ hiệu quả giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, nhất là việc tháo gỡ các nút thắt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.


Trưởng Ban Dân tộc HĐND Hà Quang Giai phát biểu tại phiên họp.

Đối với báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh: Thường trực HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các dự thảo báo cáo. Yêu cầu Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo theo hướng đánh giá kết quả đạt được, hạn chế theo nhóm vấn đề lớn, nêu bật được kết quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã trong tỉnh.

Về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh giai đoạn 2023-2025: Thường trực HĐND tỉnh giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp thu, tham mưu hồ sơ dự thảo nghị quyết để trình HĐND tỉnh ban hành đảm bảo đúng quy định.


Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh Nông Thị Bích Huệ phát biểu tại phiên họp.

Đối với báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến năm 2022: Thường trực HĐND tỉnh giao các Ban của HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia, chỉnh sửa, hoàn thiện các báo cáo đảm bảo chặt chẽ, rõ ràng, đầy đủ các nội dung theo đúng quy định. Các báo cáo cần đảm bảo tính toàn diện, cụ thể từng vấn đề, rõ ràng về bố cục, nội dung; chỉ rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc của cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện để đưa ra những kiến nghị, đề xuất sát thực, hiệu quả.  

Đối với báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX; báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân 6 tháng đầu năm 2023; báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh: Các thành viên Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến trực tiếp bằng văn bản, gửi Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa trình Thường trực HĐND tỉnh.

Ngay sau khi kết thúc phiên họp thứ 23 của Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2023 của Đảng đoàn HĐND tỉnh để xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền./.

Thu Hương
Ảnh: PC
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục