Phiên họp thứ 24 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Sáng ngày 21/7/2023, Thường trực HĐND tỉnh khoá XIX tổ chức phiên họp thứ 24. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
Video không hợp lệ

Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.


Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe, cho ý kiến đối với 09 nội dung thuộc thẩm quyền.

Về rút kinh nghiệm việc tổ chức, chuẩn bị kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026: Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu thống nhất đánh giá kỳ họp được thực hiện theo đúng chương trình, bảo đảm yêu cầu về nội dung, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể và ý thức trách nhiệm của đại biểu. Công tác điều hành của Chủ tọa kỳ họp chặt chẽ, khoa học, linh hoạt, dành thời gian hợp lý cho các phiên thảo luận. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị nội dung kỳ họp vẫn có những hạn chế như: Một số tờ trình của UBND tỉnh gửi các Ban của HĐND tỉnh để thẩm tra chậm so với thời gian quy định, chất lượng dự thảo nghị quyết chưa đảm bảo phải chỉnh sửa nhiều; có báo cáo thẩm tra về dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chất lượng chưa cao. Một số đại biểu các ngành được mời dự kỳ họp thực hiện chưa nghiêm túc nội quy kỳ họp. Trên cơ sở hạn chế được các đại biểu chỉ ra, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan làm tốt công tác phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh ngay từ khi được giao tham mưu soạn thảo nghị quyết trình kỳ họp. Đồng thời tiếp thu, thực hiện nghiêm túc việc bổ sung nội dung, số liệu tại các báo cáo của UBND tỉnh sau thẩm tra theo đề nghị của các Ban HĐND tỉnh, đảm bảo đầy đủ, chính xác. Các Ban của HĐND tỉnh cần tích cực, chủ động hơn nữa trong việc đôn đốc UBND tỉnh và các sở, ngành chuẩn bị nội dung, gửi tài liệu đúng thời gian theo quy định để công tác thẩm tra đạt chất lượng. Các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao trách nhiệm trước cử tri, trên cơ sở thực tiễn hoạt động, chủ động nghiên cứu, tham gia ý kiến thảo luận, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp.


Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà phát biểu ý kiến.

Đối với dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào tháng 12/2023, trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu dự phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận: Cơ bản đồng tình với dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ bảy của HĐND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh chủ động rà soát, đề xuất bổ sung các dự thảo nghị quyết cần ban hành, đảm bảo trình HĐND tỉnh quyết nghị kịp thời. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan tham mưu soạn thảo tài liệu trình kỳ họp tập trung làm tốt công tác phối hợp, thực hiện đúng quy trình, đảm bảo chất lượng các báo cáo, dự thảo nghị quyết, gửi tài liệu thẩm tra đúng thời gian theo quy định. Các Ban HĐND tỉnh nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, đảm bảo các nghị quyết được ban hành sát với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Các tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung thảo luận, nâng cao chất lượng các phiên họp.


Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu ý kiến.

Về đề xuất nội dung giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh; dự thảo đề cương giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về phát triển lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2022: Thường trực HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các dự thảo, giao Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; thực hiện khảo sát, tham mưu tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Đối với báo cáo rà soát một số nội dung của Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 14/3/2022 và Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của HĐND tỉnh Tuyên Quang: Tiếp thu ý kiến của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp, Thường trực HĐND tỉnh giao các Ban của HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với các Sở, ngành liên quan để nghiên cứu, đề xuất chỉnh sửa nghị quyết đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.


Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu ý kiến.

Về kế hoạch tổ chức hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh: Thường trực HĐND tỉnh cơ bản nhất trí, thống nhất tổ chức hội nghị chuyên đề về hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh. Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của đại biểu tại phiên họp, hoàn thiện kế hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện để Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị trong tháng 8/2023.

Đối với báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tháng 7 năm 2023; báo cáo kết quả công tác tháng 7 năm 2023, nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh; báo cáo kết quả kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND các huyện, thành phố: Các thành viên Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến trực tiếp bằng văn bản, gửi Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa trình Thường trực HĐND tỉnh.

Ngay sau khi kết thúc phiên họp thứ 24 của Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2023 của Đảng đoàn HĐND tỉnh để xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền./.

Văn Lượng
Ảnh: Ngọc Hưng
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục