Phiên họp thứ 26 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Sáng ngày 26 tháng 9 năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thứ 26, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.
Video không hợp lệ


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung chủ trì tại phiên họp.

Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Tại phiên họp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe, cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang phát biểu về nội dung kiến nghị cử tri và xử lý đơn của công dân.

Về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; kết quả tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tháng 9 năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo do Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị. Các ý kiến thảo luận nêu nhiều nội dung cần quan tâm trong giải quyết các kiến nghị về việc bố trí sắp xếp đội ngũ giáo viên các trường học trên địa bàn tỉnh, việc thanh toán chế độ tiền lương dạy thêm giờ đối với giáo viên...


Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nông Thị Bích Huệ phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục nghiên cứu, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên, việc thu các khoản thu đầu năm học trong các cơ sở giáo dục, kiến nghị giải quyết những vấn đề còn bất cập. Tăng cường theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người dân, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh.


Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Lợi trình bày dự thảo báo cáo về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Ảnh PC.

Phiên họp cũng đã tập trung thảo luận đối với các báo cáo kết quả khảo sát về công tác quản lý và thực hiện quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; báo cáo khảo sát việc giải quyết, thi hành án các vụ án, vụ việc dân sự, vụ án hành chính liên quan đến đất đai trên địa bàn tỉnh; dự thảo nội dung, tài liệu phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nghe giải trình về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2023.

Đối với báo cáo công tác quý III, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2023 là: Tổ chức tốt kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu vào tháng 10 năm 2023 và kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu; hoàn thành các cuộc giám sát, khảo sát, các phiên họp nghe giải trình theo kế hoạch. Quyết định kịp thời những nhiệm vụ phát sinh thuộc thẩm quyền giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định./.

Hương Lan
Ảnh: Thu Hương
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục