Phiên họp thứ 27 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Chiều ngày 31 tháng 10 năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 27, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
Video không hợp lệ


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung chủ trì tại phiên họp.

Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

Tại phiên họp, sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận, Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến đối với các nội dung quan trọng như:

Về công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2023-2024 và kết quả triển khai một số nghị quyết của HĐND tỉnh: Thường trực HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với báo cáo do Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trình. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát cụ thể từng cơ sở giáo dục, có biện pháp kịp thời tháo gỡ, giải quyết, xử lý những khó khăn, vướng mắc, hạn chế ở từng trường, từng huyện, thành phố.


Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Về tiến độ chuẩn bị các nội dung công việc trình tại kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX: Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh dự kiến sẽ diễn ra đầu tháng 12 năm 2023, kỳ họp sẽ xem xét 21 báo cáo của UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan; 12  báo cáo của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh; thông qua 31 dự thảo nghị quyết. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan nghiên cứu nội dung, xây dựng các báo cáo, dự thảo nghị quyết đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, đúng thời gian quy định; khẩn trương rà soát để trình sửa đổi, bổ sung kịp thời các nghị quyết có nội dung chưa phù hợp thực tế, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, nhất là những chính sách hỗ trợ liên quan trực tiếp đến người dân; các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu kỹ tờ trình, dự thảo nghị quyết, hồ sơ, tài liệu kèm theo để có cơ sở toàn diện khi quyết nghị tại kỳ họp, bảo đảm các nghị quyết của HĐND tỉnh phát huy hiệu quả; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tích cực chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh bảo đảm chất lượng, khoa học, hiệu quả.

Về dự kiến nội dung giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh năm 2024: Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao với đề xuất nội dung giám sát chuyên đề của các Ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh và định hướng nội dung giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về phát triển công nghiệp; các Ban của HĐND tỉnh trong năm 2024 về các lĩnh vực như: Kết quả thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020; công tác y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2024; tiến độ thực hiện Đề án phát triển nguồn thu và tăng cường quản lý ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh; bảo đảm an toàn hồ đập... Thường trực HĐND tỉnh cũng cho ý kiến để các Ban của HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu, đề xuất những nội dung cần thực hiện chất vấn, giải trình tại các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh trong năm 2024.


Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Lợi phát biểu tại phiên họp.

Đối với báo cáo giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về kết quả giám sát tiến độ thực hiện kiên cố hóa kênh mương theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15 tháng 10 năm 2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025: Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, rà soát thống nhất số liệu, những nhận định phải có minh chứng để đánh giá cụ thể những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết; xác định rõ nguyên nhân của những tồn tại, làm rõ trách nhiệm của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị để kiến nghị với UBND tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện các chính sách hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

Về báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tháng 10 năm 2023: Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền giải quyết dứt điểm, thấu đáo các kiến nghị của cử tri. Giao  Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tham mưu giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh hóa XIX.

Kết luận từng nội dung trình tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung đề nghị UBND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan cần tập trung, đẩy nhanh tiến độ, phối hợp chặt chẽ để thực hiện hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ đề ra./.

Hoàng Loan
Ảnh: Ngọc Hưng
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục