Phiên họp giải trình việc giải quyết, thi hành án các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến đất đai trên địa bàn tỉnh

Chiều ngày 20 tháng 11 năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức phiên họp nghe giải trình về việc giải quyết, thi hành án các vụ án, vụ việc dân sự, vụ án hành chính liên quan đến đất đai trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
Video không hợp lệ


Các đại biểu dự phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh; Uỷ viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố. Giải trình tại phiên họp có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chánh án Toà án nhân dân các huyện, thành phố.

Phiên giải trình được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức theo quy định tại Điều 72 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Việc chuẩn bị cho phiên giải trình được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện chu đáo.


Đại biểu HĐND tỉnh nêu câu hỏi đề nghị giải trình.

Báo cáo của Đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của Toà án nhân dân hai cấp, Cơ quan Thi hành án dân sự trong việcgiải quyết, thi hành án các vụ án, vụ việc dân sự, vụ án hành chính liên quan đến đất đai. Từ ngày 01 tháng 01 năm năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, Toà án nhân dân hai cấp đã thụ lý 545 vụ, việc dân sự liên quan đến đất đai (trong đó: Toà án nhân dân cấp huyện: 461 vụ, việc; Toà án nhân dân tỉnh: 84 vụ, việc) đã giải quyết 408/545 vụ, việc đạt tỷ lệ 74,8%. Án hành chính, Toà án nhân dân hai cấp đã thụ lý 138 vụ, đã giải quyết 117 vụ, đạt tỷ lệ 84,7%. Công tác thi hành án dân sự đối với vụ việc dân sự, hành chính liên quan đến đất đai, cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh, huyện đã tiếp nhận tổng số 218 việc với số tiền 40.560.096.000 đồng, trong đó có điều kiện thi hành 215 việc với số tiền 38.874.921 đồng. Đã thi hành xong 136/218 việc, đạt tỷ lệ 62,3%; số tiền 21.614.316.000 đồng đạt tỷ lệ 53,2%. Kết quả đó đã góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, công tác này còn một số hạn chế như: Thời gian giải quyết vụ án kéo dài; một số bản án dân sự liên quan đến đất đai của Toà án nhân dân còn bị sửa, huỷ; việc tham gia tố tụng trong vụ án hành chính của người bị kiện còn hạn chế; công tác giải quyết vướng mắc, khó khăn đối với một số việc thi hành án hiệu quả còn thấp; sự phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự, Toà án nhân dân với các cơ quan có liên quan có lúc còn hạn chế..


Chánh án Tòa án nhân tỉnh giải trình, làm rõ vấn đề đại biểu HĐND tỉnh nêu.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm đã có 10 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu yêu cầu giải trình, 03 lượt đại biểu tranh luận về vấn đề giải trình đối với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tập trung vào các vấn đề như: Làm rõ nguyên nhân để vụ án kéo dài;trách nhiệm của tập thể và cá nhân đối với việc để các vụ án kéo dài trong quá trình giải quyết; nguyên nhân, lý do các vụ việc có điều kiện thi hành án nhưng chưa được thi hành; kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự, hành chính liên quan đến đất đai; trách nhiệm của chính quyền trong việc chỉ đạo các cơ quan liên quan tham gia giải quyết các vụ án tranh chấp đất đai, các vụ án hành chính và thi hành các bản án dân dự trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được giao Chánh án Toà án nhân dân tỉnh giải trình làm rõ trách nhiệm của đồng chí Chánh án, của ngành trong việc giải quyết các vụ án và giải pháp trong thời gian tới; đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tham gia giải trình làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong việc thi hành các vụ án, vụ việc dân sự; lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia giải trình trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các cơ quan tư pháp; Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Dương tham gia giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Tham gia giải trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu tại phiên họp, đồng thời phát biểu làm rõ nội dung liên quan đến phần giải trình của các sở, ngành, các huyện, thành phố, đưa ra các giải pháp của Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian tới… 

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân đề nghị từ những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại phiên giải trình, Toà án nhân dân tỉnh: Chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan về việc giải quyết, xét xử các vụ án dân sự kéo dài thời gian, chậm giải quyết, vụ án tạm đình chỉ, án bị sửa, huỷ có nguyên nhân chủ quan của thẩm phán được phân công giải quyết; rà soát lại các vụ án tạm đình chỉ, chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc giải quyết các vụ án; nâng cao chất lượng xét xử bản án dân sự, hành chính, hạn chế mức thấp nhất bản án sửa, huỷ do lỗi chủ quan của thẩm phán; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thường xuyên hướng dẫn, trao đổi, hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ của Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện. Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thi hành án đối với những việc thi hành án dân sự đã thụ lý, nhất là việc có điều kiện thi hành nhưng kéo dài trên 1 năm chưa giải quyết xong; tăng cường phối hợp các cơ quan hữu quan trong công tác động viên, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành; thực hiện công tác xác minh điều kiện thi hành án, cưỡng chế thi hành án, tổ chức thi hành án đúng quy định của pháp luật; khắc phục biểu hiện né tránh, sợ trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình tổ chức thi hành các bản án. Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác hòa giải, tranh chấp đất đai ở địa phương theo quy định; tích cực thực hiện các quy định về quyền và nghĩa vụ tại Toà án theo quy định Luật Tố tụng hành chính, nhất là trong việc tham gia đối thoại, phiên xét xử của Toà án; chỉ đạo các cơ quan liên quan cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu, chứng cứ đang lưu giữ, quản lý cho Tòa án khi có yêu cầu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đo đạc bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở giữ liệu đất đai; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục làm việc với các Công ty Lâm nghiệp, các Công ty chè về phương án sử dụng đất, trả lại địa phương đất không có nhu cầu sử dụng, không quản lý được để làm thủ tục giao cho người dân sử dụng.

Văn Lượng
Ảnh: Ngọc Hưng
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục