Phiên họp thứ 28 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Chiều ngày 23 tháng 11 năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thứ 28, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.
Video không hợp lệ


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung chủ trì tại phiên họp.

Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Hoàng Việt Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Tại phiên họp, sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã cho ý kiến đối với các nội dung quan trọng về: Tiến độ chuẩn bị các nội dung công việc trình tại kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX; Tờ trình, dự thảo nghị quyết Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết quả giám sát chuyên đề về phát triển lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2022 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh; việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến năm 2022; đề xuất nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.


Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nông Thị Bích Huệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh PC.

Về tiến độ chuẩn bị các nội dung công việc trình tại kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX: Kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến sẽ diễn ra đầu tháng 12 năm 2023, kỳ họp sẽ xem xét 22 báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan; 11 báo cáo của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; thông qua 33 dự thảo nghị quyết. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành có liên quan nghiên cứu nội dung, xây dựng các báo cáo, dự thảo nghị quyết đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, đúng thời gian quy định. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu kỹ báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, hồ sơ, tài liệu kèm theo để có cơ sở toàn diện khi thẩm tra, quyết nghị tại kỳ họp. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tích cực chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh bảo đảm chất lượng, khoa học, hiệu quả.

Về Tờ trình, dự thảo Nghị quyết Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ bảy cơ bản đảm bảo nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Sau khi nghị quyết được thông qua, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cụ thể hóa trong Chương trình công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024 để tổ chức thực hiện Nghị quyết bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định.


Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Lợi phát biểu tại phiên họp.

Về kết quả giám sát chuyên đề về phát triển lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2022 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo kết quả giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến năm 2022; báo cáo tổng hợp đề xuất nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với báo cáo kết quả giám sát do Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, tiếp tục hoàn thiện báo cáo trình tại kỳ họp bảo đảm chất lượng, xác định rõ nguyên nhân của hạn chế và kiến nghị, đề xuất cụ thể, phù hợp, hiệu quả. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu, chuẩn bị tài liệu phục vụ phiên chất vấn tại kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh bảo đảm khách quan, toàn diện, sâu sắc về nội dung dự kiến chất vấn trước khi xin ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Về báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tháng 11 năm 2023; kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh từ kỳ họp thứ năm đến kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX; kết quả công tác năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Chương trình công tác năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn chỉnh văn bản, trình ban hành đúng quy định.

Thùy Linh
Ảnh: Ngọc Hưng
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục