Phiên họp thứ 29 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Chiều ngày 21/12/2023, Thường trực HĐND tỉnh khoá XIX tổ chức phiên họp thứ 29. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
Video không hợp lệ


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung chủ trì tại phiên họp.

Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ma Thị Thuý, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội truyên trách; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe, cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền.

Về rút kinh nghiệm việc tổ chức, chuẩn bị kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026: Kỳ họp thứ bảy được tổ chức từ ngày 04 đến ngày 08/12/2023. Công tác chuẩn bị kỳ họp được thực hiện nghiêm túc, chủ động và đúng quy định; được Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Kỳ họp nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà phát biểu tại phiên họp.

Kỳ họp đã xem xét 38 báo cáo báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các cơ quan tư pháp; nghe báo cáo, thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; nghiên cứu báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; xem xét, thông qua 40 dự thảo nghị quyết (trong đó 02 nghị quyết về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền; 04 nghị quyết liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND; 34 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, tài chính, giáo dục và đào tạo, nội vụ, chính sách)… Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đều thống nhất kỳ họp được thực hiện theo đúng chương trình, bảo đảm yêu cầu về nội dung, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể và ý thức trách nhiệm của đại biểu.


Đồng chí Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ma Thị Thúy phát biểu tại phiên họp.

Công tác điều hành của Chủ tọa kỳ họp chặt chẽ, khoa học, linh hoạt, đúng quy định pháp luật, dành thời gian hợp lý cho các phiên thảo luận, chất vấn. Việc thông qua các nghị quyết được đổi mới theo hướng giảm tối đa thời gian trình các nghị quyết, tập trung thời gian cho đại biểu thảo luận tại tổ và tại hội trường; phiên thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2024 diễn ra sôi nổi, dân chủ, trách nhiệm… Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị nội dung kỳ họp vẫn có những hạn chế như: Một số tờ trình của UBND tỉnh gửi các Ban của HĐND tỉnh để thẩm tra chậm so với thời gian quy định, chất lượng dự thảo nghị quyết chưa đảm bảo phải chỉnh sửa nhiều. Một số đại biểu các ngành, địa phương được mời dự kỳ họp thực hiện chưa nghiêm túc nội quy kỳ họp…

Phát biểu tại phiên họp đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung khẳng định kỳ họp thứ bảy là kỳ họp thành công; chương trình kỳ họp được điều chỉnh linh hoạt, chất lượng, hiệu quả. Về những hạn chế được chỉ ra, đồng chí đề nghị các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp, tập trung các giải pháp khắc phục nhằm phục vụ tốt hơn nhiệm vụ công tác tổ chức các kỳ họp HĐND. Mỗi cá nhân, nhất là người đứng đầu phát huy trách nhiệm, nâng cao tư duy tổng hợp, làm tốt công tác tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công các kỳ họp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao trách nhiệm trước cử tri, trên cơ sở thực tiễn hoạt động, chủ động nghiên cứu, thu thập đủ thông tin để xây dựng nội dung thảo luận đảm bảo ngắn gọn, cụ thể, chủ động đề xuất các nội dung liên quan đến kỳ họp.

Về Chương trình giám sát năm 2024 của Thường trực HĐND tỉnh: Thường trực HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo, giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, trình Thường trực HĐND tỉnh ban hành, tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, hiểu quả.

Về báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tháng 12/2023 và năm 2023: Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục rà soát, cập nhật kết quả giải quyết đảm bảo đầy đủ, chính xác./.

Văn Lượng
Ảnh: Thu Hương
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục