Phiên họp thứ 19 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Chiều ngày 27 tháng 2 năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 19 nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. 


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe, cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng.

Về tiến độ công tác chuẩn bị kỳ họp chuyên đề lần thứ tư HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 (tổ chức chiều ngày 28/02/2023): Theo đó, kỳ họp sẽ xem xét, thông qua 09 dự thảo nghị quyết về: Chủ trương đầu tư dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang; sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023, tỉnh Tuyên Quang; về phân bổ kế hoạch vốn dự phòng đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2022; phân bổ kế hoạch vốn (đầu tư phát triển, sự nghiệp) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2023; phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang năm 2023; phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang năm 2023; quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; một số nội dung và mức chi giảm nghèo về thông tin thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025; về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022. Quá trình chuẩn bị tổ chức kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh chủ động xin ý kiến Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ tư HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Các Ban của HĐND tỉnh tổ chức các phiên thẩm tra dự thảo nghị quyết bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tích cực chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ tư HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu kỹ tờ trình, dự thảo nghị quyết, hồ sơ, tài liệu kèm theo để có cơ sở toàn diện khi quyết nghị tại kỳ họp, bảo đảm các nghị quyết của HĐND tỉnh phát huy hiệu quả; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh hoàn thiện các công việc chuẩn bị tổ chức kỳ họp bảo đảm chất lượng, khoa học, hiệu quả.


Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Về Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2023; Thông báo phân công chuẩn bị tài liệu kỳ họp thứ sáu, thứ bảy HĐND tỉnh khoá XIX: Với tinh thần chủ động trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ nhằm bảo đảm chất lượng, kịp thời, toàn diện, hiệu quả của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2023; Thông báo phân công chuẩn bị tài liệu kỳ họp thứ sáu, thứ bảy HĐND tỉnh khoá XIX. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, phân công, điều hoà hoạt động nhằm tạo điều kiện các Ban của HĐND tỉnh chủ động trong thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; chủ động trong tổ chức hoạt động giám sát, khảo sát, tham mưu tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh; phân bổ thời gian giám sát hợp lý không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức, đơn vị liên quan, đảm bảo tiến độ thực hiện các nội dung theo kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2023.

Về dự thảo Quyết định thành lập Đoàn giám sát, kế hoạch giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh: Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Ban Pháp chế - đơn vị tham mưu bổ sung đề cương để qua giám sát chỉ ra được ưu điểm, hạn chế, bất cập (nếu có) trong thực hiện quy định của pháp luật hiện nay đối với cơ cấu tổ chức, hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã; trên cơ sở đó kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.


Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu.

Đối với dự thảo Quyết định thành lập Đoàn giám sát, kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2023; về giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khoá XIX: Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn chỉnh văn bản, trình ban hành để triển khai thực hiện đạt chất lượng.

Về đề xuất một số nội dung giải trình thuộc lĩnh vực Ban Văn hoá - Xã hội, Thường trực HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với đề xuất của Ban Văn hoá - Xã hội trình tại phiên họp. Ban Văn hoá - Xã hội phối hợp Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tham mưu, tổ chức phiên giải trình bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Về Kế hoạch tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp năm 2023. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tham mưu, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để phục vụ hội nghị đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm. Lựa chọn một số nội dung trọng tâm, trọng điểm về đầu tư xây dựng cơ bản, văn hoá, chương trình mục tiêu quốc gia, chuyển đổi số để tập huấn; lưu ý trong việc mời giảng viên tại hội nghị bảo đảm nội dung tập huấn, bồi dưỡng chất lượng, hiệu quả, thiết thực.

Tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh cũng cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 02 năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh.

Thuỳ Linh
Ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục