Phát biểu khai mạc kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh khóa XVIII của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn

Trang thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh khóa XVIII của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (Ngày 19 tháng 3 năm 2019).

Kính thưa đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang!

Kính thưa các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ!

Thưa các vị đại biểu Quốc hội; các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; các vị đại biểu khách quý!

Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp bất thường để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV, tỉnh Tuyên Quang; các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể các vị đại biểu khách quý đã về dự kỳ họp. Kính chúc các đồng chí đại biểu sức khoẻ, hạnh phúc, thành công!

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

Tại kỳ họp bất thường này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết định 03 nội dung lớn:

Một là, Xem xét, quyết định việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã; giảm số người làm việc, giảm chi phí hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Đây cũng chính là một nhiệm vụ quan trọng của Kế hoạch số 168-KH/TU ngày 18/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XVII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Hai là, Xem xét, điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang. Đây là công việc rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, nhằm hiện thực hóa quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030; tạo tiền đề để xây dựng và phát triển thành phố Tuyên Quang trở thành đô thị loại II vào năm 2020, tiến tới là đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào những năm tiếp theo.

Ba là, Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

Những nội dung Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết định tại kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Công tác chuẩn bị cho kỳ họp được Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ và đúng luật. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, trên cơ sở đó để HĐND tỉnh xem xét và quyết định; bảo đảm cho kỳ họp thành công, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố Khai mạc kỳ họp bất thường năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Giang Nam

Tin cùng chuyên mục