Thông qua Nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Tuyên Quang

Ngày 11-3, HĐND thành phố Tuyên Quang khóa XXI đã tổ chức kỳ họp bất thường thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang.

Dự kỳ họp có đồng chí Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Khánh Thị Xuyến, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.


Các đại biểu dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Tờ trình và tóm tắt Đề án của UBND thành phố về điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang; Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri của các xã, thị trấn có liên quan trên địa bàn huyện Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang; Tờ trình, Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố. Theo đề án, tỉnh điều chỉnh 65,32km2 diện tích tự nhiên và trên 29 nghìn người của các xã Kim Phú, Phú Lâm và thị trấn Tân Bình của huyện Yên Sơn về thành phố Tuyên Quang; sáp nhập thị trấn Tân Bình và xã Đội Cấn thành phường Đội Cấn; thành lập phường Mỹ Lâm.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tán thành việc mở rộng địa giới hành chính thành phố và thành lập các phường nhằm thực hiện tổ chức, sắp xếp, tăng quy mô đơn vị hành chính, phù hợp với quy định chung xây dựng thành phố Tuyên Quang đến năm 2030.

Sau khi nghe các nội dung và ý kiến phát biểu của đại biểu, HĐND thành phố Tuyên Quang đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang.

Theo báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục