Cải tiến, đổi mới nâng cao chất lượng kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh

Kỳ họp HĐND là một trong những hoạt động quan trọng nhất của HĐND. Trong năm 2018, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 03 kỳ họp (02 kỳ thường kỳ và 01 kỳ chuyên đề) để bàn, thảo luận, xem xét và quyết định thông qua nhiều nội dung quan trọng của địa phương. Hoạt động tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới bảo đảm khoa học, tiết kiệm và hiệu quả.

Các kỳ họp HĐND tỉnh được chuẩn bị kỹ về nội dung; bố trí chương trình hợp lý, khoa học; tăng thời gian thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, giảm tối đa thời gian trình bày báo cáo (các báo cáo đầy đủ được gửi trước để đại biểu HĐND nghiên cứu, giám sát tại kỳ họp); toàn bộ tài liệu kỳ họp được chuyển tải kịp thời qua hệ thống quản lý văn bản của HĐND đến đại biểu HĐND tỉnh và khách mời dự họp.

Trước các kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị liên tịch với UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các ngành liên quan rà soát điều chỉnh, bổ sung nội dung, chương trình kỳ họp, phân công trách nhiệm của các cơ quan trong công tác chuẩn bị nội dung thực hiện phục vụ kỳ họp, trong đó quy định cụ thể thời gian hoàn thành các văn bản trình kỳ họp và gửi về Thường trực HĐND tỉnh để gửi tới đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, phục vụ công tác thẩm tra và tiếp xúc cử tri. Lên kế hoạch để các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Công tác tuyên truyền, trước, trong và sau kỳ họp được quan tâm định hướng cụ thể. Tổ chức truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc, thảo luận, chất vấn tại kỳ họp để cử tri và nhân dân có điều kiện theo dõi, giám sát hoạt động của HĐND tỉnh.

Hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh được Thường trực HĐND tỉnh phân công cụ thể bảo đảm khoa học, đúng lĩnh vực. Mỗi Ban chủ động thu thập thông tin, tổ chức giám sát, khảo sát bằng nhiều hình thức để nắm tình hình thực tế về những vấn đề liên quan đến nội dung thẩm tra. Nét nổi bật trong hoạt động thẩm tra là các Ban đã chủ động tiếp cận các báo cáo, dự thảo nghị quyết ngay từ bước đề nghị xác định và xây dựng dự thảo; tổ chức hội nghị cùng với cơ quan soạn thảo bàn luận thống nhất những vấn đề còn ý kiến khác nhau để tránh những tranh luận không cần thiết khi trình tại kỳ họp. Báo cáo thẩm tra của Ban thể hiện trí tuệ tập thể, chính kiến rõ ràng, mang tính phản biện cao, định hướng những vấn đề trọng tâm, cung cấp thêm thông tin giúp đại biểu HĐND thảo luận, quyết định.


Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII

Trong điều hành, Chủ tọa kỳ họp bám sát chương trình, vận dụng linh hoạt từng phiên họp tiết kiệm thời gian, phát huy được tinh thần dân chủ và trí tuệ của đại biểu trong việc thực hiện nhiệm vụ như lựa chọn những vấn đề lớn, quan trọng hoặc còn có ý kiến khác nhau để HĐND thảo luận, chất vấn tại kỳ họp. Qua thảo luận, Chủ toạ kỳ họp yêu cầu cơ quan soạn thảo theo dõi, ghi nhận những ý kiến xác đáng để tiếp thu, chỉnh sửa. Các ý kiến không đưa vào Nghị quyết cũng được Chủ tọa phân tích, làm rõ nguyên nhân. Các nghị quyết trình tại kỳ họp được thông qua đảm bảo tính tập trung, dân chủ; đảm bảo thực thi các văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên.

Một hoạt động quan trọng tại kỳ họp mà Thường trực HĐND tỉnh luôn quan tâm, chú trọng đó là hoạt động chất vấn tại kỳ họp. Hoạt động này được Thường trực HĐND tỉnh coi trọng từ khâu đầu tiên, chuẩn bị kỹ trước kỳ họp và dành thời lượng thỏa đáng khi tiến hành kỳ họp. Việc chất vấn và trả lời chất vấn được tổ chức dân chủ, công khai, trách nhiệm; các đại biểu không ngại va chạm, chịu khó tìm hiểu, nắm bắt thông tin để nêu được những vấn đề có trọng tâm, trọng điểm và chất lượng; việc tranh luận, đối thoại trên tinh thần xây dựng; nội dung chất vấn đi vào những vấn đề cụ thể, nổi cộm, bức xúc được đông đảo cử tri quan tâm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp cũng còn một số hạn chế như: Một số tài liệu chuẩn bị còn chậm, chất lượng chưa cao, còn ít ý kiến thảo luận về báo các của các cơ quan trình tại kỳ họp và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát, thẩm tra, chất vấn, giải trình.

Để nâng cao chất lượng các kỳ họp của HĐND tỉnh cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, thực hiện toàn diện, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, phát huy vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng việc chuẩn bị, tổ chức, điều hành các kỳ họp, bảo đảm đúng luật, khoa học, chuyên nghiệp, hiện đại. Nâng cao chất lượng thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trình tại kỳ họp HĐND tỉnh. Phát huy tốt hơn vai trò của các Tổ đại biểu, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, thành viên các Ban của HĐND tỉnh hoạt động kiêm nhiệm trong thảo luận, chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân. Đổi mới và tăng cường các hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát, chất vấn, giải trình... Tiếp tục tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao trình độ, khả năng tiếp cận công nghệ thông tin tạo điều kiện để đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu; bám sát thực tiễn, thấu đáo hơn những kiến nghị, phản ánh, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Hoàng Linh

Tin cùng chuyên mục