Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức kỳ họp bất thường năm 2019

Sáng ngày 19/3/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp bất thường năm 2019 để xem xét những vấn đề thuộc thẩm quyền.
Video không hợp lệ

Dự kỳ họp có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang; đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố và một số xã, thị trấn liên quan.


Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp

Chủ tọa điều hành kỳ họp là các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình tờ trình về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đang công tác dôi dư do sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Theo đó trên địa bàn tỉnh sẽ sáp nhập 689 thôn, tổ dân phố để thành lập 332 thôn mới, tổ dân phố mới. trong đó: Thành phố Tuyên Quang sáp nhập 242 thôn, tổ dân phố để thành lập 113 thôn mới, tổ dân phố mới; huyện Yên Sơn sáp nhập 167 thôn, tổ dân phố để thành lập 81 thôn mới, tổ dân phố mới; huyện Chiêm Hóa sáp nhập 120 thôn, tổ dân phố để thành lập 59 thôn mới, tổ dân phố mới; huyện Hàm Yên sáp nhập 75 thôn, tổ dân phố để thành lập 37 thôn mới, tổ dân phố mới; huyện Sơn Dương sáp nhập 47 thôn, tổ dân phố để thành lập 23 thôn mới, tổ dân phố mới; huyện Na Hang sáp nhập 26 thôn, tổ dân phố để thành lập 13 thôn mới, tổ dân phố mới; huyện Lâm Bình sáp nhập 12 thôn để thành lập 06 thôn mới. Đổi tên 54 thôn, tổ dân phố, trong đó: Thành phố Tuyên Quang 48 thôn, tổ dân phố; huyện Na Hang 04 thôn; huyện Chiêm Hóa 02 thôn, tổ dân phố.

Đối với những người đang đảm nhiệm các chức danh là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được quy định tại Nghị quyết Số 11/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh có thời gian làm việc liên tục không bị gián đoạn, dôi dư không tiếp tục đảm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố do sáp nhập thôn, tổ dân phố (cả trường hợp kiêm nhiệm) được hỗ trợ 3% mức lương cơ sở mua thẻ bảo hiểm y tế đến hết năm 2019 và được hỗ trợ một lần theo các mức như sau:

Mức hỗ trợ cho Bí thư Chi bộ thôn; Bí thư Chi bộ tổ dân phố; Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nếu có dưới 2,5 năm công tác là 2 triệu; đủ 2,5 năm đến dưới 5 năm là 2,5 triệu; đủ 5 năm đến dưới 10 năm là 2,9 triệu; đủ 10 năm đến dưới 15 năm là 3,3 triệu; đủ 15 năm đến dưới 20 năm là 3,7 triệu; từ 20 năm trở lên là 4,1 triệu.

Mức hỗ trợ cho Phó trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố, công an viên (ở thôn thuộc xã, tổ dân phố thuộc thị trấn), bảo vệ dân phố, thôn đội trưởng, nhân viên y tế (thôn thuộc các xã vùng khó khăn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ) nếu có dưới 2,5 năm công tác là 1,6 triệu; đủ 2,5 năm đến dưới 5 năm là 2 triệu; đủ 5 năm đến dưới 10 năm là 2,3 triệu; đủ 10 năm đến dưới 15 năm là 2,6 triệu; đủ 15 năm đến dưới 20 năm là 3 triệu; từ 20 năm trở lên là 3,2 triệu.

Mức hỗ trợ cho Nhân viên y tế thôn (thôn thuộc các xã còn lại), nhân viên y tế tổ dân phố (ở tổ dân phố) nếu có dưới 2,5 năm công tác là 1,2 triệu; đủ 2,5 năm đến dưới 5 năm là 1,3 triệu; đủ 5 năm đến dưới 10 năm là 1,5 triệu; đủ 10 năm đến dưới 15 năm là 1,7 triệu; đủ 15 năm đến dưới 20 năm là 2 triệu; từ 20 năm trở lên là 2,2 triệu.

Đối với các trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có thời gian công tác liên tục, đảm nhận các chức danh hoạt động không chuyên trách khác nhau ở thôn, tổ dân phố (theo Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND) thì thực hiện mức hỗ trợ ở chức danh đang đảm nhiệm tại thời điểm sáp nhập, thời gian tỉnh hỗ trợ là tổng thời gian đã từng đảm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình tờ trình về việc tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang. Theo đó, nhập nguyên trạng địa giới hành chính, diện tích tự nhiên, dân số của xã Kim Phú, xã Phú Lâm và thị trấn Tân Bình thuộc huyện Yên Sơn về thành phố Tuyên Quang quản lý; thành lập phường Mỹ Lâm trên cơ sở một phần diện, dân số của xã Phú Lâm; điều chỉnh địa giới hành chính phần diện tích, dân số còn lại của xã Phú Lâm về xã Kim Phú quản lý; thành lập phường Đội Cấn thuộc thành phố Tuyên Quang trên cơ sở nhập thị trấn Tân Bình với xã Đội Cấn.


Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Tại kỳ họp, các vị đại biểu thảo luận tập trung vào các vấn đề liên quan tới cách tính mức hỗ trợ đối với trường hợp Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố; khoảng cách giữa các khung thời gian theo từng nhóm đối tượng; cách đổi tên khi sáp nhập các tổ dân phố; các khoản thu về phí, lệ phí cấp đổi các loại giấy tờ liên quan đến thân nhân sau khi thực hiện sáp nhập; nguyên nhân, lý do và giải pháp đối với 236 thôn, tổ dân phố đạt dưới 50% quy mô số hộ gia đình chưa thực hiện sáp nhập; quan tâm đến các đối tượng là Trưởng Ban công tác Mặt trận, Bí thư chi đoàn, chi hội tại các thôn, tổ dân phố thực hiện sáp nhập... Đối với chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang các đại biểu tập trung thảo luận việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền và cán bộ, công chức chuyên môn theo mô hình chính quyền đô thị tại khu vực dự kiến thành lập phường; giải pháp để bộ máy chính quyền các phường mới được thành lập hoạt động có hiệu quả; khoảng cách địa lý của người dân ở một số khu vực xa hơn khi có việc cần liên hệ với chính quyền theo địa bàn quản lý sau khi điều chỉnh, sáp nhập...

Những ý kiến của đại biểu đã được lãnh đạo các sở, ngành liên quan, UBND thành phố, UBND huyện Yên Sơn phát biểu làm rõ. 100% đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đang công tác dôi dư do sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang. Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh; miễn nhiệm Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh việc thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố sẽ từng bước tinh gọn bộ máy, giảm số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, giảm chi phí hành chính, tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, phát huy hoạt động tự quản tại cộng đồng dân cư. Việc sáp nhập thôn, tổ dân phố và mở rộng địa giới hành chính, thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang là yêu cầu khách quan của sự phát triển cũng là bảo đảm thực hiện nghiêm túc chủ trương của Trung ương. Tuy nhiên, quá trình thực hiện chắc chắn sẽ không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc, phát sinh những xáo trộn liên quan đến đời sống của nhân dân cũng như hoạt động của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức các cấp và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố theo tinh thần Nghị quyết 18/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 18/NQ-TW. Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố đảm bảo hoàn thành trong quý II/2019. Những khó khăn vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện cần phải được các cấp, các ngành lắng nghe và có giải pháp tháo gỡ kịp thời, tránh gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Hoàn thiện hồ sơ pháp lý đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang báo cáo Chính phủ xem xét trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định. Các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ TXCT sau kỳ họp để tuyên truyền vận động nhân dân nắm rõ chủ trương của tỉnh, đồng thuận, tích cực tham gia thực hiện; đồng thời tăng cường giám sát, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân đối với việc tổ chức thực hiện nghị quyết./.

Hoàng Linh

Tin cùng chuyên mục