Phát biểu bế mạc kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh khóa XVIII của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn

Trang thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh khóa XVIII của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (Ngày 19 tháng 3 năm 2019).

Kính thưa đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Tuyên Quang!

Kính thưa các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ!

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp!

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã dân chủ thảo luận, xem xét và quyết định thông qua nghị quyết sáp nhập 689 thôn, tổ dân phố chưa bảo đảm quy mô số hộ gia đình. Sau sáp nhập, toàn tỉnh còn 1.739 thôn, tổ dân phố, giảm 357 thôn, tổ dân phố so với hiện nay. Đồng thời Hội đồng nhân dân tỉnh cũng thảo luận và quyết nghị về chính sách hỗ trợ một lần đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sáp nhập thôn, tổ dân phố. Đây là nghị quyết quan trọng, cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và kế hoạch của ban Chấp hành đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố sẽ từng bước tinh gọn bộ máy, giảm số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, giảm chi phí hành chính, tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, phát huy hoạt động tự quản tại cộng đồng dân cư.

Cũng tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua nghị quyết tán thành đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang theo hướng sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính của các xã Kim Phú, Phú Lâm và Thị trấn Tân Bình thuộc huyện Yên Sơn vào thành phố Tuyên Quang quản lý; sáp nhập Thị trấn Tân Bình vào xã Đội Cấn để thành lập phường Đội Cấn; thành lập phường An Tường trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số xã An Tường hiện nay; thành lập phường Mỹ Lâm trên cơ sở phần lớn diện tích và dân số của xã Phú Lâm. Việc điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang nhằm đáp ứng nhu cầu về không gian phát triển đô thị theo quy hoạch của thành phố, tạo điều kiện cho thành phố Tuyên Quang phát triển toàn diện, đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2020 và định hướng trở thành đô thị loại I vào những năm tiếp theo.

Việc sáp nhập thôn, tổ dân phố và mở rộng địa giới hành chính, thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang là yêu cầu khách quan của sự phát triển cũng là bảo đảm thực hiện nghiêm túc chủ trương của Trung ương. Tuy nhiên quá trình thực hiện chắc chắn sẽ không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc, phát sinh những xáo trộn liên quan đến đời sống của nhân dân cũng như hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; người dân phải tiến hành chuyển đổi một số giấy tờ có liên quan từ thôn, tổ dân phố cũ sang thôn, tổ dân phố mới, từ huyện về thành phố; việc bố trí, quản lý, sử dụng hiệu quả và giải quyết các vướng mắc, tồn tại về kết cấu hạ tầng phúc lợi xã hội, các thiết chế văn hoá, hương ước, quy ước để phù hợp với quy mô dân số tăng lên sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố; việc sắp xếp lại những người hoạt động không chuyên trách ở các thôn, tổ dân phố, xã phường sau sáp nhập cũng phát sinh nhiều khó khăn.

Để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý một số vấn đề sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự thống nhất, đồng thuận cao về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ và Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.

2. Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, báo đảm hoàn thành trong Quý II năm 2019. Những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện cần phải được các cấp, các ngành lắng nghe và có giải pháp tháo gỡ kịp thời, tránh gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình sáp nhập thôn, tổ dân phố và điều chỉnh địa giới hành chính. Nghiên cứu đề xuất việc tiếp tục thực hiện sáp nhập đối với các thôn, tổ dân phố không bảo đảm quy mô, tiêu chí theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ pháp lý đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang, báo cáo Chính phủ xem xét, trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, sau kỳ họp này tổ chức tiếp xúc cử tri để tuyên truyền, vận động nhân dân nắm rõ chủ trương của tỉnh, đồng thuận, tích cực tham gia thực hiện; đồng thời tăng cường giám sát, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân đối với việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Kính thưa các quý vị, đại biểu!

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã thực hiện việc kiện toàn nhân sự Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVIII. Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh khóa XVIII và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh khóa XVIII đối với đồng chí Nguyễn Hải Anh; miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII đối với đồng chí Lý Minh Bình; miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVIII đối với đồng chí Lê Quang Ninh. Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận những đóng góp quan trọng của các đồng chí đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian vừa qua. Kỳ họp đã bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVIII; xin chúc mừng các đồng chí Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Việt Lâm được bầu làm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVIII; Hội đồng nhân dân tỉnh tin tưởng các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực và kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Kỳ họp bất thường, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu khách quý đã đến dự kỳ họp; xin trân trọng ghi nhận, cảm ơn Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan trong việc chuẩn bị nội dung và các điều kiện cho kỳ họp; xin cảm ơn các cơ quan có liên quan, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh, các đơn vị phục vụ đã hoạt động tích cực, góp phần vào sự thành công của kỳ họp.

Xin kính chúc các vị đại biểu dự kỳ họp cùng toàn thể cử tri lời chúc tốt đẹp nhất, hoàn thành xuất sắc các chương trình, kế hoạch đề ra trong năm 2019.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp bất thường, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Xin trân trọng cảm ơn.

Thế Anh

Tin cùng chuyên mục