Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII

Trang thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII (Ngày 7/12/2018).

Trước hết thay mặt cho Ủy ban nhân dân tỉnh xin cảm ơn sự tín nhiệm của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh dành cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh. Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đối với chúng tôi có ý nghĩa rất lớn đối với sự chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh trong thời gian tới.

Trong 3 ngày qua, Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành nhiều thời gian thảo luận, chất vấn về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội. Các đại biểu đã phát biểu thẳng thắn, tâm huyết, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của đại biểu đối với tình hình phát triển của tỉnh. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; nội dung các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh; Thông báo hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh; các kiến nghị trong các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến phát biểu của các vị Đại biểu tại kỳ họp.       


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII.   Ảnh: Việt Hòa

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 với 20/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn 8,04%; GRDP bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất công nghiệp và sản xuất nông nghiệp đạt kế hoạch đề ra; duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng kết quả phổ cập giáo dục các bậc học; tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đảm bảo an toàn, nghiêm túc, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 97,4%; công tác phòng, chống dịch bệnh, khám, chữa bệnh cho nhân dân tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, đời sống nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo còn 15,38%; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã nêu những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được phản ánh qua ý kiến kiến nghị của cử tri; qua các báo cáo giám sát, thẩm tra của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và 17 ý kiến của đại biểu thay mặt cho các cử tri phát biểu tại kỳ họp. Ủy ban nhân dân tỉnh nghiêm túc tiếp thu để khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thời gian tới nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh.

Năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng - năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Kế hoạch 5 năm 2016-2020. Ngay sau kỳ họp này, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh, giao chỉ tiêu kế hoạch và ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019.

Căn cứ các kiến nghị, đề xuất tại kỳ họp này, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp thu bổ sung vào báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó chú ý một số nội dung:

Thứ nhất là, tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ chế chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa; chỉ đạo thực hiện cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn và Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND về hỗ trợ cây giống chất lượng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021. Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo xây dựng Chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ; trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết nghị.

Tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, tạo ra vùng sản xuất lớn, triển khai các giải pháp phát triển thị trường, sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tạo thuận lợi cho tiêu thụ nông sản; tăng cường gắn kết trong sản xuất nông nghiệp tạo chuỗi liên kết giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo xây dựng nhãn hiệu sản phẩm; chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ chỉ dẫn địa lý cho Cam sành Hàm Yên và tổ chức hội chợ cam sành Hàm Yên lần thứ III trong tháng 1 năm 2019.

Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX; chỉ đạo các ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện đề án phát triển 15.000 hợp tác xã nông nghiệp; thành lập các hợp tác xã kiểu mới, ứng dụng công nghệ cao, hoạt động trên các lĩnh vực có lợi thế của địa phương, đảm nhiệm tốt vai trò đại diện cho nông dân trong mối liên kết hàng hóa; phấn đấu đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh có 238 Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả.

Công trình nước hợp vệ sinh dựa trên kết quả người dân tham gia Ủy ban nhân dân tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý, khai thác, bảo vệ công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh; thường xuyên nắm bắt tình hình, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện quản lý, khai thác và bảo vệ công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn; có giải pháp xử lý, khắc phục tình trạng chất lượng nước sinh hoạt không đảm bảo.

Hai là, thường xuyên theo dõi, kịp thời thực hiện các biện pháp (hỗ trợ) để thúc đẩy các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh và thu hút thêm các dự án mới. Trong năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án sản xuất công nghiệp đã có và thu hút mới các dự án đảm bảo đúng kế hoạch đề ra như: các nhà máy sản xuất giày dép xuất khẩu, nhà máy thủy điện Sông Lô 8A, Nhà máy chế biến gỗ tại huyện Chiêm Hóa, Nhà máy Giấy An Hòa, Công ty Woodland... Đồng thời sẽ có những giải pháp đối với chỉ tiêu giá trị xuất khẩu hàng hóa, đảm bảo hoàn thành Kế hoạch đề ra là 104 triệu USD.

Năm 2019, tỉnh sẽ tổng kết, đánh giá 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2019; trong đó xác định rõ giải pháp, lộ trình cụ thể nâng cao điểm của các chỉ số thành phần, đặc biệt đối với các chỉ số đạt điểm thấp. Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính từ tỉnh đến cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách, pháp luật. Thực hiện hệ thống tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị người dân, doanh nghiệp. Gửi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính công ích. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; thực hiện và công khai minh bạch chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân.

Ba là, triển khai thực hiện Dự toán ngân sách năm 2019 và Kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm 2019-2021 ngay từ đầu năm, khai thác tốt các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; chú trọng rà soát và thực hiện các biện pháp để thu hồi nợ đọng. Quản lý, sử dụng ngân sách bảo đảm tiến độ, nội dung chi theo dự toán được giao, thực hiện tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, thực hiện tốt các chính sách Hội đồng nhân dân đã ban hành; tiếp tục kiểm tra, rà soát, xử lý khắc phục và giảm thiểu việc chi chuyển nguồn và kết dư ngân sách sang năm sau.

Quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm để tạo động lực phát triển chung: đường cao tốc kết nối Tuyên Quang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cầu Tình Húc, đường dọc 2 bờ Sông Lô, thành phố Tuyên Quang, đầu tư cơ sở hạ tầng để thực hiện điều chỉnh Quy hoạch thành phố Tuyên Quang trở thành đô thị loại II. Triển khai thực hiện nghị quyết về phương án phân bổ và giao dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2019.

Bốn là, công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường: Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiên quyết chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản, tổ chức nhiều cuộc họp để tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh, tiếp tục chỉ đạo thực hiện văn bản số 223/UBND-TNMT ngày 24/01/2018; văn bản số 1286/UBND-TNMT ngày 10/5/2018; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 13/6/2018 trong đó việc cụ thể: Chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, như: kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp đã được nhà nước giao, cho thuê đất nhưng không sử dụng hoặc chậm sử dụng so với tiến độ của dự án, sử dụng không hiệu quả, sử dụng sai mục đích; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giao trách nhiệm Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai theo quy định của pháp luật; rà soát tổng thể dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Tuyên Quang; chú trọng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 Quy định về trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; thành lập Ban chỉ đạo hoạt động khoáng sản, tổ công tác kiểm tra liên ngành hoạt động khoáng sản. Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổ công tác liên ngành kiểm tra hoạt động khoáng sản khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, khi xảy ra hoạt động khai thác trái phép Ủy ban nhân dân các huyện kiểm tra, có ngay biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (Các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đã tiến hành 156 đợt kiểm tra tình hình khai thác, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép. Qua kiểm tra phát hiện 63 vụ vi phạm; đã xử lý 53 vụ vi phạm khai thác, mua bán, vận chuyển khoáng sản trái phép quặng chì, kẽm và cát, sỏi lòng sông với số tiền xử phạt là 1.095.000.000 đồng).

Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang: UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo (văn bản số 1276/UBND-TNMT ngày 08/5/2018 về quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn; văn bản số 2100/UBND-TNMT ngày 11/7/2018 về tăng cường quản lý, thu gom và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh; văn bản số 3476/UBND-TNMT ngày 08/11/2018); phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường nông thôn trong hoạt động xử lý chất thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật và nâng cao nhận thức, hành động của người dân trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 25/10/2017. Năm 2018, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang phê duyệt Kế hoạch tài chính đã phê duyệt kinh phí 1.282.570.000 đồng để hỗ trợ kinh phí để xây dựng lắp đặt bể chứa và thu gom vận chuyển, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tại Quyết định số 01/QĐ-HĐQLQ ngày 16/3/2018.

Về công tác thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Nội dung này bao gồm 02 công đoạn là thu gom và vận chuyển và xử lý bao gói. Công tác thu gom: thuộc cấp huyện, cấp xã. Việc vận chuyển và xử lý bao gói: tỉnh Tuyên Quang chưa có cơ sở xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng (đây là chất thải nguy hại phải được tiêu hủy theo quy chuẩn và đơn vị chức năng có đủ điều kiện theo quy định pháp luật); nên việc vận chuyển phải thực hiện theo hợp đồng với đơn vị chức năng có đủ điều kiện theo quy định.

Năm là, phát triển du lịch, văn hóa - xã hội:

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch, tạo điều kiện để nhà đầu tư triển khai Dự án khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, các dự án phát triển du lịch, dịch vụ tại các huyện, thành phố. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh du lịch. Nâng cao chất lượng sản phẩm và các dịch vụ du lịch. Khuyến khích xã hội hóa, nhằm thu hút khách du lịch; phát triển du lịch cộng đồng.

- Đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ở các bậc học; sắp xếp lại điểm trường, lớp học; tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án huy động trẻ đi nhà trẻ đến năm 2020 (Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai các giải pháp tích cực để huy động trẻ trong độ tuổi đến nhà trẻ, nhất là đối với huyện có tỷ lệ huy động thấp như huyện Sơn Dương, huyện Hàm Yên; tiếp tục rà soát, huy động nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học, đặc biệt quan tâm để đầu tư, xây dựng, sữa chữa công trình vệ sinh tại các trường học, đảm bảo hợp vệ sinh.

Tiếp tục thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân; giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Chỉ đạo Sở Y tế, Sở Nội vụ và các ngành chức năng xem xét tổ chức xét tuyển người làm hợp đồng làm việc tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn.

 - Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ giao các ngành chức năng kiểm tra, xem xét và đề xuất các giải pháp để thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh; nâng mục tiêu tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

- Tập trung thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách giảm nghèo, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình 135, Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc rất ít người và Chính sách hỗ trợ người có uy tín… Đẩy mạnh thông tin truyền thông, hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, gồm: y tế, giáo dục, thông tin, nước sạch, nhà ở và trợ giúp pháp lý.

Sáu là, tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Rà soát, sắp xếp hệ thống, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. (Đến nay, đã giao quyền tự chủ tài chính cho 51 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở và đang xem xét giao quyền tự chủ tài chính cho 05 Bệnh viện).

- Về việc tuyển dụng viên chức cho ngành giáo dục: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 25/9/2018 của Ban Chỉ đạo tuyển dụng viên chức năm 2017 về tổ chức tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2017 đối với những đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Bảy là, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo. Giải quyết kịp thời đơn thư mới phát sinh và tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư phức tạp, tồn đọng kéo dài, các vụ việc liên quan đến đất đai, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân (Trong năm 2018, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp đối thoại 07 cuộc đối thoại với công dân và ban hành thông báo chấm dứt vụ việc theo quy định). Làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là đối với đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là an ninh nông thôn và tệ nạn xã hội; nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Chỉ đạo các cấp, các ngành có giải pháp để ngăn chặn, xử lý tình trạng người dân đi xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, nhất là về trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019.

Vì thời gian có hạn, tôi không thể đề cập đến tất cả những vấn đề các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, chất vấn và giải pháp thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu và sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế; tăng cường công tác quản lý nhà nước và quan tâm hơn các lĩnh vực này. Tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, bảo đảm tính khoa học, tính kế hoạch, tính đồng bộ.

Tôi tin tưởng rằng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự ủng hộ, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và sự linh hoạt, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh cùng với sự đồng thuận của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tạo thành sức mạnh tổng hợp, đồng tâm, nhất trí vượt qua khó khăn trở ngại thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh năm 2019 mà Hội đồng nhân dân tỉnh đã Nghị quyết thông qua kỳ họp này.

Xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị tốt nội dung cho kỳ họp. Xin chúc các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và toàn thể các vị Đại biểu tham dự kỳ họp mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

Ban Biên tập

Tin cùng chuyên mục