Bế mạc kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII

Sáng nay, ngày 07/12/2018, HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục thông qua các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm dưới sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Video không hợp lệ

Dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, đại diện các ban Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND các huyện, thành phố; Thường trực HĐND 141 xã, phường, thị trấn trong tỉnh.


Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp. Ảnh TQĐT

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn các đại biểu dự kỳ họp đã được nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính trả lời về các nội dung mà đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn: Việc kiểm tra công tác nghiệm thu, quyết toán công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh; việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng, đánh số và gắn biển số nhà ở các đô thị trên địa bàn tỉnh;  việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên phần diện tích đất do các Công ty lâm nghiệp, công ty chè trả lại địa phương; việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại huyện Sơn Dương; việc chậm cấp phần kinh phí chưa thực hiện tự chủ cho các cơ sở y tế công lập chưa thực hiện tự chủ 100% về kinh phí chi thường xuyên.

HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019 với mục tiêu tổng quát và một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Mục tiêu tổng quát: Năm 2019 là năm thứ tư thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của tỉnh. Tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Tập trung phát triển một số ngành công nghiệp có lợi thế; phát triển mạnh ngành du lịch và các ngành dịch vụ; phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa theo hướng hiệu quả. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Chú trọng chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội. Chủ động ứng phó, phòng, chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu qủa quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tăng cường thực hiện cải cách hành chính, tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế.

Một số chỉ tiêu chủ yếu: (1) Tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP (theo giá so sánh 2010) tăng 8,01% so với năm 2018. GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành 38 triệu đồng/người/năm. (2) Chỉ số sản xuất công nghiệp 107%; giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) đạt 15.660 tỷ đồng. (3) Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản đạt 8.389 tỷ đồng; sản lượng lương thực đạt trên 33,7 vạn tấn. (4) Trồng mới 10.500 ha rừng tập trung. (5) Có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bê tông hóa đường giao thông nội đồng 111km; kiên cố hóa kênh mương nội đồng 275km; xây dựng nhà văn hóa thôn bản 71 nhà. (6) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 22.000 tỷ đồng. (7) Giá trị xuất khẩu hàng hóa 104 triệu USD. (8) Tổng thu ngân sách nhà nước trên 2.080 tỷ đồng. (9) Thu hút 1.866 nghìn lượt khách du lịch, doanh thu xã hội từ du lịch đạt trên 1.702 tỷ đồng. (10) Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học; 100% xã, phường, thị trấn giữ vững phổ cập các bậc học. (11) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98%; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 14,43%. (12) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể gầy còm (cân nặng/ tuổi) là 13,5%; có 8,3 bác sỹ/10.000 dân. (13) Tạo việc làm cho 20.500 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo 57%. (14) Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm còn 12,38%. (15) Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 90%; thôn, bản, tổ nhân dân đạt danh hiệu văn hóa 78%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 94%. (16) Tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 98,84%. (17) Tỷ lệ che phủ của rừng đạt trên 60%. (18) Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch 98% và 90,5% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. (19) Tỷ lệ chất thải nguy hại, chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 100%. (20) Tỷ lệ chất thải rắn thông thường được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng 94%. (21) Tỷ lệ các đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp xử lý chất thải rắn, nước thải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng 88%.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tâm huyết, trách nhiệm thẩm tra, thảo luận về các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và đã thông qua các dự thảo nghị quyết về các lĩnh vực mà UBND tỉnh trình tại kỳ họp. Đồng chí khẳng định, UBND tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu để khắc phục những tồn tại, hạn chế; xác định nguyên nhân để đề ra các giải pháp phù hợp, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết kỳ họp đã thông qua.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của UBND tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và cử tri các dân tộc trong tỉnh trong khắc phục khó khăn, thách thức, hoàn thành 20/21 chỉ tiêu chủ yếu năm 2018 đề ra; góp phần quan trọng bảo đảm tiến độ thực hiện mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Đồng thời đề nghị bên cạnh những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh đã được nêu trong báo cáo của UBND tỉnh và được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp, UBND tỉnh, các cấp, các ngành cần tích cực giải quyết những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo trình tại kỳ họp và những nội dung đại biểu đã nêu tại phần thảo luận và chất vấn. Các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu để bảo đảm các nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Mỗi đại biểu cần phải sâu sát thực tiễn, để thấu đáo hơn những kiến nghị, phản ánh, nguyện vọng chính đáng của cử tri; đồng thời tăng cường đối thoại, trao đổi với cử tri về các vấn đề đặt ra trong cuộc sống, nhất là những việc mà cử tri kiến nghị nhưng điều kiện hiện nay chưa thể thực hiện, những việc mà nhân dân cần phát huy nội lực để cùng nhà nước thực hiện...Ngoài việc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp, đại biểu HĐND cần tích cực, chủ động tham dự các cuộc họp của thôn, xóm, tổ nhân dân và gặp gỡ cử tri dưới nhiều hình thức, qua đó nắm bắt, phát hiện những yêu cầu của thực tiễn, cùng với việc tích cực nghiên cứu tài liệu, nâng cao hơn chất lượng tham gia thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp, cùng HĐND quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh, hiến kế cho sự phát triển của tỉnh và địa phương nơi mình cư trú, ứng cử...

Hoàng Linh

Tin cùng chuyên mục