Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII: Thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Sáng nay, ngày 06/12/2018 Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên thảo luận tại hội trường. Các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên thảo luận.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, đại diện các ban Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND các huyện, thành phố; Thường trực HĐND 141 xã, phường, thị trấn trong tỉnh; đại biểu đại diện một số thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố và huyện Yên Sơn; đại diện giáo viên và sinh viên trường Đại học Tân Trào.


Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận phần thảo luận. Ảnh TQĐT

Phiên thảo luận được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Có 17 lượt đại biểu tham gia vào nội dung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019. Các ý kiến phát biểu đều đồng tình với các báo cáo trình tại kỳ họp, với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 các chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu năm 2019. Các ý kiến thảo luận trên tinh thần thẳng thắn, có trách nhiệm, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những hạn chế, khó khăn vướng mắc tại cơ sở và đề ra một số giải pháp cần tháo gỡ, như:

Giảm diện tích cây chè  từ 01 ha xuống 0,3 ha, cây mía từ 3 ha xuống 01 ha để nhân dân được hưởng lợi từ chính sách của Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Về việc thực hiện Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cây giống chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2021, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành, UBND các huyện chỉ đạo rà soát đăng ký diện tích trồng rừng đảm bảo đủ điều kiện, có kế hoạch cung ứng cây giống sớm để nhân dân trồng rừng đảm bảo thời vụ.

Để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống và có sự thống nhất trong toàn tỉnh, các ngành chuyên môn cần có sự hướng dẫn kịp thời, cụ thể hơn, như: Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND tỉnh về quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ tháng 8/2017, nhưng qua giám sát cho thấy Ủy ban MTTQVN cấp xã chưa biết cách thức triển khai thực hiện. Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 04/07/2018 của HĐND tỉnh Quy định một số nội dung và mức chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Hiện nay, các huyện lúng túng trong việc triển khai thực hiện; định mức hỗ trợ kinh phí cho các hộ nghèo thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh chưa có sự thống nhất.

UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất của Tỉnh đã ban hành, đang được người dân đồng tình hưởng ứng và thực hiện. Chỉ đạo quyết liệt, hướng dẫn và có giải pháp cụ thể để các huyện, thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách đã ban hành, mà hiện nay thực hiện hiệu quả chưa cao như: Nghị quyết số 41/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh quy định về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020. Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh quy định về chính sách khuyến khích phát triển HTX nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh. Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh Quy định chi tiết nội dung thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020, trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2020. Để các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác và người dân được hưởng từ những cơ chế, chính sách này nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp có hiệu quả. Bố trí, cân đối đủ nguồn kinh phí để thực hiện việc hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhu cầu đăng ký của các HTX, doanh nghiệp và nhân dân để thực hiện. Chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố quản lý tốt các quy hoạch, các đề án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp đã được phê duyệt để đảm bảo có quỹ đất để trồng các loại cây trồng theo kế hoạch; tăng cường kiểm tra chất lượng giống, vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời giống, vật tư, thức ăn chăn nuôi kém chất lượng lưu thông trên địa bàn để người dân yên tâm, tin tưởng đầu tư phát triển sản xuất, tránh thiệt hại làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất và đời sống của người dân.


Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại kỳ họp. Ảnh TQĐT

Các cấp, các ngành tăng cường quản lý nhà nước về thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt và bao bì thuốc bảo vệ thực vật; nghiên cứu đề xuất ban hành các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thu vận, vận chuyển, xử lý rác thải theo hình thức xã hội hóa. Thu hút các doanh nghiệp có năng lực về tài chính để đầu tư, xây dựng các nhà máy xử lý rác thải với công nghệ tiên tiến; các cơ sở tái chế chai nhựa sản xuất túi giấy để thay thế túi nilon....đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và bao bì thuốc BVTV; nâng cao ý thức tự giác thực hiện phân loại rác tại các hộ gia đình, cơ quan hành chính nhà nước và hạn chế tối đa việc sử dụng túi nilon và các loại bao gói khó phân hủy khác.

Cần có những giải pháp cụ thể, quyết liệt để ngăn chặn những nguy cơ bất ổn về an ninh trật tự và gây bất an trong nhân dân. Đầu tư kinh phí để nâng cấp sửa chữa cơ sở cai nghiện ma túy; triển khai thực hiện và lồng ghép các chương trình, chính sách an sinh xã hội tạo việc làm để thanh niên có cơ hội tự tạo việc làm, tránh xa hiểm họa ma túy. Trú trọng hơn nữa công tác dạy nghề, hướng nghiệp đối với người sau cai nghiện, giúp họ hòa nhập cộng đồng, tránh nguy cơ tái nghiện. Hiện nay, một số tội phạm về trật tự an toàn xã hội về ma túy lại tăng và có diễn biến phức tạp, tình trạng buôn bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma tuý cũng như người nghiện ma túy hiện nay tập trung vào giới trẻ và việc sử dụng ma túy tổng hợp ngày càng phổ biến; xuất hiện nhiều loại ma túy, chất gây nghiện mới cực độc trong khi tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp diễn ra phức tạp, khó kiểm soát. Hoạt động tội phạm ma túy diễn biến hết sức phức tạp cả về tính chất mức độ phạm tội với nhiều thủ đoạn tinh vi, manh động.

Đề nghị lực lượng công an và các ngành liên quan phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức các đợt truy quét tấn công tín dụng đen, các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức xin việc làm... sớm đưa ra xử lý một số vụ điển hình với hình phạt nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa chung. Các tổ chức tín dụng hợp pháp của nhà nước cần chủ động, tích cực tiếp cận hơn nữa với người dân cùng các thủ tục cho vay thuận lợi, nhanh gọn, giúp người dân khi có nhu cầu thì cần được tiếp cận tài chính với mức lãi suất phù hợp với điều kiện thực tế vào cuộc sống.

Đối với các công trình nước sạch được đầu tư trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm và đạt được nhiều kết quả quan trọng, nâng tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Tuy nhiên, công tác xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Việc khảo sát, thiết kế, quyết định đầu tư một số công trình chưa sát thực tế; công tác quản lý nhà nước, quản lý vận hành, khai thác công trình còn nhiều bất cập, chất lượng nước của một số công trình chưa đảm bảo vệ sinh; nhiều công trình vận hành không phát huy hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực và bức xúc trong nhân dân...

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Đề án đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ Nội vụ. UBND các cấp, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn phải kiểm tra chặt chẽ trong thực thi công vụ của công chức, viên chức. Đăc biệt, đối với những CNCC  tiếp xúc trực tiếp hoặc giải quyết các thủ tục hành chính với nhân dân, nhất là trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiếp nhận, lắng nghe ý kiến phản ánh của nhân dân. Phát huy hiệu quả của việc mở hòm thư, tiếp nhận thư góp ý của người dân đối với CBCCVC...

Kết luận phần thảo luận, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh, bổ sung vào nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm năm 2019 thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Hoàng Linh

Tin cùng chuyên mục