Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 5-12, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Video không hợp lệ

​Các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu. Ảnh: Thanh Phúc

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu theo đúng quy định của pháp luật. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo công tác chuẩn bị và thực hiện lấy phiếu tín nhiệm theo đúng tinh thần Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28-11-2014 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. HĐND tỉnh đã gửi tới các đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả công tác và bản kê khai tài sản của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản lý của bộ máy nhà nước. Đồng thời giúp những người được lấy phiếu tín nhiệm có động lực, có sự đánh giá, hoàn thiện bản thân, từ đó thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị, các đại biểu nắm vững nguyên tắc, thảo luận dân chủ, cân nhắc, đánh giá kỹ,  khách quan, công bằng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất trước cử tri.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân thông báo danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII. HĐND tỉnh có 8 người được lấy phiếu tín nhiệm gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, trưởng các ban và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh. UBND tỉnh có 20 người được lấy phiếu tín nhiệm gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND tỉnh. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm. Các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận tại tổ về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh của HĐND và UBND tỉnh do HĐND bầu.

Toàn cảnh kỳ họp.   Ảnh: Việt Hòa

Kỳ họp đã nghe báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại các tổ đại biểu về việc lấy phiếu tín nhiệm. Về nguyên tắc, quy trình, công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm, các đại biểu HĐND tỉnh cho rằng: Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu là chủ trương lớn, được cử tri quan tâm và là hoạt động giám sát quan trọng của HĐND nhằm đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu. Công tác chuẩn bị đã được HĐND tỉnh, các cơ quan liên quan và những người được lấy phiếu tín nhiệm thực hiện nghiêm túc, công tâm, khách quan, xây dựng đối với từng người được lấy phiếu tín nhiệm. Các đại biểu HĐND tỉnh đánh giá cao các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm có bản lĩnh chính trị vững vàng, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, gần gũi với nhân dân, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Những đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm có tinh thần trách nhiệm cao trước nhân dân, có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được HĐND giao phó, góp phần vào sự vững mạnh của bộ máy chính quyền. Các đại biểu thấy rõ việc kê khai tài sản và thu nhập của người được lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện theo đúng quy định.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh thuộc HĐND và UBND tỉnh do HĐND bầu, số phiếu hợp lệ là 57/57 phiếu. Tỷ lệ người có số phiếu tín nhiệm cao đạt trên 80% chiếm 28,57%. 

Tiếp đó, kỳ họp nghe báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về việc thực hiện công tác y tế dự phòng giai đoạn 2015-2017; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề bằng hình ảnh của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016 -2018.

Ngày mai (6-12), kỳ họp tiếp tục chương trình làm việc.

Ông Ma Việt Dũng, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh

Là dịp để tự soi lại mình

Là một trong những người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này, tôi nhận thấy việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cho mỗi người tự soi lại mình, phát huy ưu điểm, tiếp tục hoàn thiện bản thân, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn. Tôi cũng nhận thấy việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đã được HĐND tỉnh chuẩn bị chu đáo, đúng quy định của Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28-11-2014 của Quốc hội. Những người được lấy phiếu tín nhiệm đã nghiêm túc chấp hành các quy định, hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm. Công tác thảo luận tại tổ phát huy dân chủ của đại biểu, có nhiều ý kiến đóng góp để việc lấy phiếu tín nhiệm diễn ra đúng quy định.

 

Ông Âu Thế Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Kết quả phản ánh chân thực, khách quan

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ HĐND, UBND do HĐND bầu là sự ghi nhận, động viên, khích lệ những việc làm tốt, có lợi cho sự nghiệp chung; đồng thời cũng là đánh giá, nhắc nhở đối với những người phụ trách các lĩnh vực còn hạn chế. Việc lấy phiếu tín nhiệm đảm bảo nguyên tắc “dân chủ, thận trọng, khách quan, công tâm và chính xác”. Tôi đánh giá cao trách nhiệm thực thi công vụ của các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả đã phản ánh sự tin tưởng của HĐND tỉnh đối với những người được lấy phiếu tín nhiệm trong lĩnh vực mình quản lý. Đồng thời, mong muốn những người được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục phấn đấu, phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục tồn tại, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

 

Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục