Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn

Trang thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (Ngày 7/12/2018).

Sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp vui mừng được đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự, phát biểu chỉ đạo kỳ họp.

Tiếp thu ý kiến của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, sau khi nghiên cứu các báo cáo, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung thảo luận, đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2019. 


Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII.  Ảnh: TQĐT

Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và cử tri các dân tộc trong tỉnh trong khắc phục khó khăn, thách thức, hoàn thành 20/21 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2018; góp phần quan trọng bảo đảm tiến độ thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Chúng ta phấn khởi khi thấy trong 3 năm qua, tỉnh ta liên tục hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm; đảm bảo theo lộ trình thực hiện hầu hết các chỉ tiêu đề ra đến năm 2020, trong đó nhiều nhóm chỉ tiêu chủ yếu đã đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển ổn định; hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc và từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng; sản xuất nông, lâm nghiệp tăng trưởng khá và chuyển mạnh theo hướng sản xuất hàng hoá. Hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông, điện, hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện. Có nhiều tiến bộ trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thu hút được một số nhà đầu tư có năng lực, uy tín đầu tư vào tỉnh. Văn hoá - xã hội được quan tâm, phát triển hài hoà với tăng trưởng kinh tế; các chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội được chú trọng thực hiện; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. An ninh, quốc phòng được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy vậy, năm 2018 và cả 3 năm, cũng còn những hạn chế, khó khăn cần tập trung khắc phục, nhất là những hạn chế trong phát triển sản xuất công nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, tạo việc làm cho người lao động, bảo đảm môi trường...

Tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe, thông qua các báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các ngành có liên quan trình tại kỳ họp; nghe thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; tiến hành chất vấn đối với đối với lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính. Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận những nỗ lực, trách nhiệm của UBND tỉnh và các sở, ngành trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và đánh giá cao trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh trong thực hiện quyền giám sát, chất vấn tại kỳ họp; đề nghị UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc lời hứa, cam kết trong trả lời chất vấn của mình. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã thống nhất cao thông qua 16 dự thảo nghị quyết, bảo đảm cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019, việc triển khai các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, cũng như ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Đây là nội dung giám sát rất quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá công tâm, khách quan về những nỗ lực, kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được triển khai một cách thận trọng, nghiêm túc, và đúng luật. Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã dành sự tín nhiệm cho 28 người được HĐND tỉnh bầu; đề nghị những người được lấy phiếu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nghiêm túc khắc phục hạn chế để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục có những đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động; việc thảo luận, tranh luận và chất vấn, đòi hỏi làm rõ vấn đề, tạo không khí làm việc sôi nổi, dân chủ, trách nhiệm, thể hiện trách nhiệm cao của đại biểu HĐND tỉnh trước cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Kết quả của kỳ họp tạo niềm tin về sự đoàn kết, nhất trí để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2019 và cả nhiệm kỳ.   

Nhiều năm qua, vượt lên trên những khó khăn về địa kinh tế và điểm xuất phát thấp cũng như những thách thức của kinh tế thị trường, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ của mỗi người dân và doanh nghiệp, cùng với động lực tinh thần của quê hương cách mạng, với sức mạnh đoàn kết và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tỉnh ta đã liên tục phát triển, thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển và nay đang tiến dần tới đích trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc vào năm 2020, đặt nền tảng phát triển bền vững trong thập kỷ tới. Từ mảnh đất chỉ được nhắc đến với những địa danh lịch sử, nay Tuyên Quang đã có tên trong chiến lược phát triển, đầu tư của nhiều tập đoàn kinh tế và nhà đầu tư có tiềm lực của đất nước, người dân Tuyên Quang đã có đổi thay quan trọng trong cách nghĩ, cách làm để cùng nhà nước xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, từng bước chia tay cái nghèo và tiến dần tới thịnh vượng. Những thành quả đã đạt được vừa qua là rất quan trọng, cho phép chúng ta tin tưởng vào sự phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Những năm tới, hội nhập kinh tế, cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra với tốc độ nhanh và ngày càng sâu rộng, tác động đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; các địa phương, vùng miền đều quyết tâm cao để tiếp cận nhóm đầu trong sự phát triển. Trong khi ở tỉnh ta quy mô kinh tế còn nhỏ, tốc độ tăng trưởng chưa cao, năng lực cạnh tranh chưa đáp ứng yêu cầu; nhiều chỉ số quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh chưa có sự bứt phá vượt trội so với các tỉnh trong khu vực...

Trước tình hình đó, để đạt mục tiêu đề ra đến năm 2020, trong 2 năm 2019 và 2020, cần phải có các giải pháp huy động tối đa các nguồn lực, phát triển mạnh doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất, kinh doanh ở tất cả các lĩnh vực có tham gia đóng góp vào tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh để bảo đảm tốc độ tăng trưởng (GRDP) bình quân trên 8%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp mỗi năm tăng thêm 1.550 tỷ đồng; mỗi năm thu ngân sách tăng ít nhất 201,5 tỷ đồng. Cùng với phát triển kinh tế, chúng ta cũng phải quan tâm đầu tư nhiều hơn cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo, làm nền tảng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và giải quyết tốt vấn đề việc làm cho người lao động; nâng cao chất lượng giảm nghèo, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; bảo đảm an toàn thực phẩm và các yếu tố về môi trường, nhất là việc thu gom, xử lý các loại chất thải, các chỉ số về nước sạch, nước hợp vệ sinh; kiên quyết và hiệu quả hơn trong phòng chống các loại tội phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm an ninh trật tự để tạo dựng bền vững môi trường đầu tư, phát triển kinh tế, cuộc sống an lành của người dân.

Mục tiêu, đích đến của tỉnh là hoàn toàn có thể đạt được và phụ thuộc vào hành động của mỗi chúng ta. Trước hết, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội cần thực hiện tốt trách nhiệm của mình trước yêu cầu về sự phát triển của tỉnh và cuộc sống của nhân dân. Nguồn lực đất đai, nhân lực, từng đồng vốn phải được khai thác, phát huy một cách hiệu quả nhất, những điểm nghẽn về hạ tầng, về cải cách hành chính cần phải được quan tâm tháo gỡ kịp thời. Tư duy, cách nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, của mỗi người dân và doanh nghiệp cần tiếp tục đổi mới mạnh hơn để theo kịp yêu cầu phát triển.

Như chúng ta đều biết, cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng có đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Chúng ta tự hào vì đã có một số doanh nghiệp của tỉnh nỗ lực làm ăn và bước đầu đã có sự phát triển, Nhưng số lượng doanh nghiệp của tỉnh còn ít, quy mô doanh nghiệp nhỏ; mới giải quyết được khoảng 10% việc làm cho tổng số người trong độ tuổi lao động của tỉnh; tỷ lệ tham gia đóng góp vào ngân sách nhà nước tăng về giá trị tuyệt đối, nhưng đang có xu hướng giảm tỷ trọng. Những con số nêu trên làm chúng ta chưa hài lòng về chất lượng của lực lượng doanh nghiệp tỉnh nhà và phải suy nghĩ, trăn trở về giải pháp để tăng số lượng doanh nghiệp, quy mô và chất lượng doanh nghiệp, công tác quản lý nhà nước phải tạo thêm nhiều không gian, diễn đàn cho doanh nghiệp phát triển, nâng cao trách nhiệm xã hội, văn hoá đối với các doanh nghiệp, nhất là không làm tổn hại môi trường và ảnh hưởng đến cộng đồng. Suy cho cùng sức mạnh của địa phương cũng có đóng góp lớn từ sức mạnh doanh nghiệp, thất bại của doanh nghiệp cũng là thất bại địa phương.

Nhu cầu của sự phát triển và đòi hỏi của nhân dân là rất lớn, nhưng nguồn lực hiện nay của tỉnh chưa thể đáp ứng mọi yêu cầu đặt ra. Do vậy, bên cạnh sự cố gắng của các cấp, các ngành, chúng ta không chỉ cần sự chia sẻ, cảm thông mà còn cần phát huy mạnh hơn nỗ lực của từng người dân và từng doanh nghiệp trong khắc phục những khó khăn, thách thức để vươn lên. Thành công và sự phát triển chỉ đến khi bên cạnh đầu tư, hỗ trợ của nhà nước, mỗi người dân và doanh nghiệp đều khát khao vươn lên, có trách nhiệm cao với chính bản thân, gia đình mình và xã hội, tận dụng mọi cơ hội, cơ chế, chính sách của nhà nước để làm giàu và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đằng sau mỗi mục tiêu phát triển là cả một kỳ vọng của người dân Thủ đô Khu giải phòng, Thủ đô Kháng chiến. Ẩn sau mỗi con số tăng trưởng là niềm tự hào của mỗi người dân, của cộng đồng các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế cũng như niềm tự hào của cả hệ thống chính trị, với tất cả thành quả của những năm vừa qua, chúng ta có niềm tin và khát vọng mạnh mẽ, từ đó có quyết tâm cao nhất để hoàn thành các mục tiêu cho năm 2019 và những năm tới.

Ngay sau kỳ họp này, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao hơn nữa trách nhiệm trước cử tri, thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu để bảo đảm các nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Mỗi đại biểu cần phải sâu sát thực tiễn, để thấu đáo hơn những kiến nghị, phản ánh, nguyện vọng chính đáng của cử tri; đồng thời chủ động đối thoại, trao đổi với cử tri về các vấn đề đặt ra trong cuộc sống, nhất là những việc mà cử tri kiến nghị nhưng điều kiện hiện nay chưa thể thực hiện, những việc mà nhân dân cần phát huy nội lực để cùng nhà nước thực hiện…. Ngoài việc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh cần tích cực, chủ động tham dự các cuộc họp của thôn, xóm, tổ nhân dân và gặp gỡ cử tri dưới nhiều hình thức, qua đó nắm bắt, phát hiện những yêu cầu của thực tiễn, cùng với việc tích cực nghiên cứu tài liệu, nâng cao hơn chất lượng tham gia thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp, cùng HĐND quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh; hiến kế cho sự phát triển của tỉnh và địa phương nơi mình cư trú, ứng cử...

Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; cảm ơn các đại biểu các cơ quan Trung ương, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh đã đến dự kỳ họp; cảm ơn đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan, đã cố gắng trong chuẩn bị nội dung kỳ họp; cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh, các đơn vị phục vụ đã hoạt động tích cực, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Chỉ còn ít ngày nữa sẽ chia tay năm 2018, bước sang năm mới 2019, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu dự kỳ họp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thế Anh

Tin cùng chuyên mục