Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh

Chiều 22 -6, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX. Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và một số sở, ngành liên quan.
Video không hợp lệ

Các đại biểu dự họp.

Cuộc họp đã thẩm tra 2 dự thảo nghị quyết gồm: Nguyên tắc, tiêu chí và quy định mức phân bổ ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế  - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025 và Nghị quyết Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Qua thẩm tra, các đại biểu cơ bản đồng tình với nội dung các tờ trình dự thảo nghị quyết do các cơ quan soạn thảo trình bày.

Nghị quyết ban hành nhằm triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các Chương trình mục tiêu quốc gia. Qua đó, đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách của các Chương trình; tăng cường phân cấp cho cơ sở để tạo sự chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện trên cơ sở nội dung, định hướng, lĩnh vực cần ưu tiên, phù hợp với đặc thù, điều kiện, tiềm năng lợi thế từng địa phương, phát huy hiệu quả sử dụng vốn và phù hợp định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn năm 2021 - 2025 của tỉnh.

Các đại biểu góp ý vào một số nội dung như: Nguyên tắc phân bổ vốn; tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn; phương pháp phân bổ nguồn vốn; xác định tiêu chí, định mức phân bổ vốn theo từng Dự án…

Kết luận cuộc họp, lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại cuộc họp để bổ sung hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết cho hợp lý và đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo các điều kiện để trình kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX.

Ngọc Hưng
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục