Na Hang hoàn thành vượt mức 16/16 nhóm chỉ tiêu chủ yếu

Chiều 17 - 11, đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đã dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Na Hang lần thứ 16 (mở rộng), khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị đã đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án số 03 của BCH Đảng bộ tỉnh.

Trong năm 2023, huyện Na Hang đã hoàn thành vượt mức 16/16 nhóm chỉ tiêu chủ yếu. Sản lượng lương thực đạt trên 19.300 tấn, đạt 100,4% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 1.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 36,7 triệu đồng/người/năm; duy trì 4 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới (Năng Khả, Côn Lôn, Hồng Thái, Thanh Tương).


Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội,
HĐND tỉnh dự hội nghị.

Toàn huyện thu hút trên 241.185 lượt khách du lịch, đạt 134% kế hoạch; 100% xã, thị trấn giữ vững phổ cập các bậc học; tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ đạt trên 53%.... Công tác dân vận, kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được duy trì, nâng cao chất lượng; hoạt động của MTTQ các đoàn thể có nhiều đổi mới, sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực.

Hội nghị cũng thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024; báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Đề án số 03 ngày 12- 6 - 2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục duy trì truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao hơn nữa để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Đồng thời, khẩn trương rà soát và thực hiện toàn bộ các nhiệm vụ còn lại những tháng cuối năm; tập trung thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường các giải pháp thu ngân sách nhà nước, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung sản xuất các sản phẩm hàng hóa gắn với xây dựng sản phẩm OCOP của huyện.

Đồng chí nhấn mạnh, huyện Na Hang cần tập trung triển khai xây dựng trục đường trung tâm các xã theo kế hoạch, thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng, đảm bảo an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, thiên tai. Cùng với đó, quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ, nêu gương tinh thần phục vụ nhân dân trong đội ngũ cán bộ chủ chốt.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục