Đồng chí Trần Viết Cương được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 10-11, HĐND thành phố Tuyên Quang khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ bảy để tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền và xem xét, thông qua Nghị quyết về đầu tư công.
Video không hợp lệ


Các đại biểu tham dự Kỳ họp.

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang.

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên nhấn mạnh, việc kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND thành phố là việc cần làm ngay để điều hành các nhiệm vụ của UBND thành phố.

Ngày 9-11-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định chỉ định đồng chí Trần Viết Cương, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông của tỉnh đến nhận công tác tại UBND thành phố, chỉ định tham gia BCH Đảng bộ thành phố, BTV Thành ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy; giới thiệu để HĐND thành phố bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố.

Đồng chí đề nghị, các đại biểu HĐND thành phố phát huy tập trung dân chủ và sự đoàn kết, thống nhất, thể hiện sự tín nhiệm của mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất để công tác bầu cử đảm bảo đúng quy định và đạt kết quả tốt.


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang.

Về nội dung bổ sung kế hoạch và vốn đầu tư công, đồng chí đề nghị HĐND thành phố xem xét, quyết nghị để kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả ngay từ năm 2023. Các cấp, các đơn vị, địa phương trên địa bàn cần quyết tâm, quyết liệt, tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện để thành phố phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023.

Sau khi nghe tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để bầu cử chức danh Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang đối với đồng chí Trần Viết Cương, Phó Bí thư Thành ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020-2025, với tinh thần tập trung, dân chủ, đại biểu dự Kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử chức danh Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND thành phố đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang đối với đồng chí Trần Viết Cương, với 26/26 phiếu bầu (đạt tỷ lệ 100%).


Đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã xem xét, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn phân cấp của thành phố, đối với 2 công trình: xây dựng cơ sở hạ tầng khu nhà ở Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang; cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất chợ Tam Cờ và trụ sở Ban quản lý chợ thành phố Tuyên Quang.

HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ nguồn vốn phân cấp của thành phố (đợt 3) đối với 3 công trình: xây dựng cơ sở hạ tầng khu nhà ở Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang; đường từ Quốc lộ 37 qua tổ 5, phường Mỹ Lâm đi thôn 28, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang; cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất chợ Tam Cờ và trụ sở Ban Quản lý chợ thành phố Tuyên Quang.

Tin: Theo Báo Tuyên Quang
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục