Kỳ họp chuyên đề thứ năm HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 30/10, HĐND huyện Yên Sơn tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ năm, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự kỳ họp có đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; Phạm Ninh Thái, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Hữu Phương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Lãnh đạo HĐND, UBND các xã, thị trấn.


Toàn cảnh kỳ họp.


Đại biểu dự kỳ họp.

Tại phiên nội bộ, kỳ họp đã thực hiện bầu bổ sung ông Triệu Anh Dũng, Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện vào Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Phạm Ninh Thái, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng đồng chí Triệu Anh Dũng.

HĐND huyện đã thông qua Dự thảo Nghị quyết Bổ sung kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 huyện Yên Sơn; Nghị quyết bổ sung kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Yên Sơn năm 2023; Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025.Đồng chí Phạm Ninh Thái, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp.

Tại phiên chính thức, HĐND huyện tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 17 người giữ chức vụ do HĐND bầu. Kết quả, 17/17 ông, bà đều có phiếu tín nhiệm đạt cao.
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí giữ chức vụ trong HĐND huyện.

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Phạm Ninh Thái, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu với tỷ lệ cao đã thể hiện sự trách nhiệm của đại biểu HĐND huyện trong thực hiện các nhiệm vụ. Đồng chí nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm các cơ quan, đơn vị tiếp tục nỗ lực, tập trung bám sát sự chỉ đạo, chủ trương của huyện căn cứ tình hình thực tiễn tại từng địa phương, đơn vị để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Tập trung thực hiện cao độ vượt chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; nhất là đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình trọng điểm, nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo theo đúng quy định pháp luật; thực hiện tốt chương trình giảm nghèo, nông thôn mới,... đảm bảo cả về chất lượng và tiến độ./.

Theo yenson.tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục