Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư, HĐND huyện Hàm Yên khóa XX

Sáng ngày 17/11, Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ tư. Dự kỳ họp có các đồng chí: Mai Hồng Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí: Nguyễn Duy Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Thị Xuyến, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.


Đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà cùng các đồng chí lãnh đạo huyện và đại biểu dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua 07 nghị quyết: Nghị quyết về miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện; Nghị quyết nhất trí bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Ủy ban nhân dân huyện; Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm; Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách địa phương trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; Và 02 Nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch chung Đô thị mới Phù Lưu và Thái Sơn.


Đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,  Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện khóa XX bầu theo quy định.


Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến phát biểu tại kỳ họp.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho thấy người giữ các chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu đều đạt số phiếu tín nhiệm cao với tỷ lệ cao, thể hiện mức độ tín nhiệm và sự ghi nhận, đánh giá công tâm, khách quan của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Duy Hòa đề nghị các ngành, các cơ quan, đơn vị trong huyện tiếp tục nỗ lực tập trung bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện và tình hình thực tế, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của huyện.


Chủ tọa kỳ họp.

Trọng tâm là tập trung cao độ, nỗ lực tối đa nhằm triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư các dự án, công trình trọng điểm, tiến độ thu ngân sách; giải phóng mặt bằng Dự án Cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang; thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  


Đại biểu HĐND huyện bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND huyện bầu.

Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện.

Từng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; phối hợp, chia sẻ trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình…./.

Theo hamyen.org.vn

Tin cùng chuyên mục