Hội đồng nhân dân huyện Sơn Dương khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức thành công kỳ họp chuyên đề

Ngày 1/12, HĐND huyện Sơn Dương khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề. Chủ trì kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hứa Thị Hà, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện.


Đại biểu dự kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí Hoàng Văn Hiển, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Giang Tuấn Anh, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các uỷ viên BTV Huyện uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ; các đại biểu HĐND huyện, Trưởng các phòng, ban liên quan.


Chủ tọa kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Sơn Dương tiến hành xem xét, quyết định nhiều nội dung theo chức năng, thẩm quyền. Trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng các hồ sơ, tài liệu, các đại biểu HĐND huyện đã xem xét, biểu quyết nhất trí thông qua 2 nghị quyết gồm: Dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu và Dự thảo nghị quyết bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; bổ sung kế hoạch vốn sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.Đại biểu bỏ phiếu.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện khóa XXI bầu theo quy định tại Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội. Kết quả, 22 người giữ các chức vụ do HĐND huyện bầu đều có số phiếu tín nhiệm cao.

Theo sonduong.tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục