Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức phiên giải trình về hỗ trợ điện chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh

Chiều 1-12, Thường trực HĐND thành phố tổ chức phiên họp giải trình về kết quả triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND thành phố khóa XXI về việc thông qua Đề án hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, lát vỉa hè, trồng cây xanh công cộng tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.


Lãnh đạo HĐND thành phố phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên giải trình, lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn đã giải trình, làm rõ các nội dung, vấn đề mà đại biểu nêu như: giải pháp để đến năm 2025 thành phố hoàn thành chỉ tiêu đặt ra trong Đề án; việc tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đồng thời làm rõ việc bố trí nguồn vốn thực hiện Nghị quyết; công tác triển khai thực hiện tại các cơ sở xã, phường; đánh giá kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết; công tác phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị xã, phường trong thực hiện Nghị quyết.

Từ các nội dung đại biểu đưa ra, lãnh đạo các phòng liên quan và lãnh đạo UBND thành phố đã giải trình cụ thể và đề xuất phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết.


Lãnh đạo UBND thành phố phát biểu tại phiên họp.

Trong đó, lãnh đạo UBND thành phố nêu ra một số ý kiến để thực hiện tốt Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND thành phố như: Thời gian tới phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và thành lập tổ giúp việc để tham mưu cho UBND thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm trên cơ sở tổng hợp ý kiến, nhu cầu, nguyện vọng từ cơ sở lên.

Phòng Tài chính thực hiện cấp ngân sách đúng quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân…

Lãnh đạo HĐND thành phố đề nghị các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết.

Cùng với đó đề nghị UBND thành phố rà soát lại, kịp thời chỉ đạo UBND các xã, phường làm việc lại với các tổ dân phố, thôn, xóm để đăng ký khối lượng sát thực tế; thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới nhân dân trong việc nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và những phần nhân dân phải đóng góp; xem xét cơ chế phối hợp giữa các phòng như Phòng Tài chính, Phòng Quản lý đô thị với UBND các xã, phường để khi nhân dân đã đồng tình thì cơ chế chính sách hỗ trợ phải giải quyết nhanh, kịp thời…

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục