Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến góp ý vào một số dự án Luật trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Sáng 17/5/2023, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng các dự thảo luật trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, gồm: Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Căn cước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân. Đồng chí Ma Thị Thúy, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh chủ trì hội nghị.
Video không hợp lệ


Đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tư pháp, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh,Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường,Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và UBND các huyện, thành phố.


Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia ý kiến vào dự án Luật.

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gồm 13 Chương, 196 Điều. So với Luật Nhà ở năm 2014 thì dự thảo Luật tăng 13 Điều; trong đó bãi bỏ 07 Điều trong Luật hiện hành, giữ nguyên 47 Điều; sửa đổi, bổ sung 104 Điều; bổ sung mới 34 Điều; Luật hóa 11 Điều từ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ. Dự thảo bổ sung kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước trong việc phát triển nhà ở cho nhân dân, đặc biệt là người có thu nhập thấp và người nghèo, không có khả năng tạo lập nhà ở theo cơ chế thị trường.

 Luật Kinh doanh bất động sản được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015. Sau gần 08 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được thì pháp luật về kinh doanh bất động sản cũng đã xuất hiện những bất cập, hạn chế cần được điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện để phù hợp tình hình thực tế hiện nay, tháo gỡ các tồn tại, hạn chế, bảo đảm hợp hiến, sự thống nhất, đồng bộ giữa quy định của Luật Kinh doanh bất động sản với các luật khác có liên quan. Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) gồm 10 Chương, 92 Điều. Bên cạnh sự kế thừa các quy định của Luật Kinh doanh bất động sản hiện hành, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp với tình hình thực tế.


Lãnh đạo UBND thành phố Tuyên Quang tham gia ý kiến vào dự án Luật.

Dự thảo Luật Căn cước gồm 07 Chương, 46 Điều, trong đó đã sửa 39 Điều trong Luật Căn cước công dân năm 2014; bổ sung mới 07 Điều nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân gồm có 2 Điều, trong đó quy định về hạn tuổi phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an, thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn, cấp bậc hàm của chức vụ, chức danh trong công an nhân dân.


Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia ý kiến vào dự án Luật.

Tại hội nghị các đại biểu đề nghị quy định chặt chẽ hơn về quyền và nghĩa vụ của người sở hữu và sử dụng nhà ở; đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội; công khai đối với cá nhân kinh doanh bất động sản; bổ sung quy định sở hữu bất động sản mới xuất hiện (nhà phố thương mại - shophouse, bất động sản nghỉ dưỡng, loại hình văn phòng kết hợp với nhà ở…); xem xét quy định bố trí quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trong quy hoạch tỉnh; hiện nay một số địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh chưa xác định quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội riêng; quy định về điều kiện kinh doanh bất động sản không phát sinh thủ tục hành chính nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ; quy định trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong việc tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cơ quan đăng ký hộ tịch cung cấp thông tin về hộ tịch của công dân; thông tin trong căn cước phải đảm bảo có tính lâu dài; nghiên cứu, bổ sung quy định về điều chỉnh hạn tuổi phục vụ của công nhân công an và hạ sĩ quan, sĩ quan Công an nhân dân;… Các đại biểu cũng đề nghị rà soát các quy định trong các dự án luật đảm bảo thống nhất với các luật khác có liên quan để đảm bảo tính khả thi, hạn chế vướng mắc khi tổ chức thực hiện…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh khẳng định hồ sơ 04 dự thảo luật trên đã được cơ quan chức năng chuẩn bị công phu, cung cấp đầy đủ các thông tin, cơ sở thực tiễn, cơ sở pháp lý, tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu quản lý, và xu hướng phát triển... Đồng chí cũng đánh giá cao các ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu dự hội nghị vào các dự án luật, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp tham gia thảo luận tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV./.

Tuấn Anh
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục