Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Chiều ngày 05-6-2023, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại tổ về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Tại tổ thảo luận số 11, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang chủ trì thảo luận góp ý vào các dự án Luật.


Đại biểu Quốc hội tại phiên họp thảo luận tại Tổ (chiều ngày 05/6/2023).

Góp ý vào dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội thuộc tổ thảo luận cơ bản nhất trí với sự cần thiết phải sửa đổi Luật để khắc phục tồn tại của Luật Tài nguyên nước hiện hành, cũng như đáp ứng yêu cầu thực tiễn về quản lý, bảo vệ khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra thuộc lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam... đại biểu Quốc hội cũng đề nghị: Sắp xếp các nguyên tắc cho phù hợp; bổ sung vào dự thảo quy định cụ thể việc lấy ý kiến các đối tượng đang khai thác, sử dụng nguồn nước; cần có cơ chế chính sách khuyến khích tăng cường ý thức bảo vệ tài nguyên nước của người dân; chính sách nhà nước khuyến khích cá nhân, tổ chức, cộng đồng dân cư tham gia đầu tư, nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách của nhà nước trong bảo vệ phát triển tài nguyên nước, các hành vi xâm phạm phá hoại tài nguyên nước theo quy định của luật này đều cần phải xử lý nghiêm minh, theo quy định của pháp luật. Tăng cường, phổ biến giáo dục cho nhân dân, đặc biệt là các trường hợp bảo vệ và phát triển tài nguyên nước...

Đối với Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), đại biểu Quốc hội thuộc tổ thảo luận cũng nhất trí với việc cần thiết ban hành Luật; đồng thời đề nghị bổ sung vào dự thảo luật các hành vi nghiêm cấm; tách bạch giữa chức năng tín dụng thương mại và tín dụng chính sách; cần quy định minh bạch và công khai về hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại ngân hàng; bổ sung quy định phạm vi cung cấp thông tin khách hàng cho các cơ quan điều tra, thanh tra của cơ quan nhà nước để đảm bảo quy định của hệ thống pháp luật; rà soát lại quy định về quyền thu giữ tài khoản đảm bảo của dự thảo Luật so với các quy định của các dự thảo khác để đảm bảo sự thống nhất...


Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ma Thị Thúy phát biểu thảo luận.

Phát biểu thảo luận về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), đồng chí Ma Thị Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị bổ sung riêng một “Mục” hoặc “Chương” trong dự thảo Luật để khẳng định địa vị pháp lý của Tổ chức tín dụng quan trọng, đặc thù là Ngân hàng chính sách xã hội. Vì, Ngân hàng Chính sách xã hội là một tổ chức tín dụng đặc biệt của Nhà nước, mô hình tổ chức và phương thức hoạt động đặc thù, là sản phẩm riêng của Đảng Cộng sản Việt Nam (điều này đã được khẳng định trong Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội), đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực, đáp ứng được kỳ vọng của đông đảo quần chúng nhân dân.

Về kinh doanh bất động sản: Theo đại biểu, Khoản 3 Điều 131 dự thảo quy định về “Nắm giữ bất động sản do việc xử lý nợ vay. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày quyết định xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản, tổ chức tín dụng phải bán, chuyển nhượng hoặc mua lại bất động sản này để bảo đảm tỷ lệ đầu tư vào tài sản cố định và mục đích sử dụng tài sản cố định quy định tại Điều 139 của Luật này” chưa đảm bảo cơ chế pháp lý; chưa phù hợp, đầy đủ. Trường hợp bất động sản có quy mô lớn hoặc trong giai đoạn bất động sản còn nhiều khó khăn như hiện nay thì sau 03 năm, nếu không thực hiện việc bán, chuyển nhượng thì phải mua lại bất động sản sẽ gây khó khăn rất lớn cho các tổ chức tín dụng. Mặt khác, trong trường hợp sau 03 năm tổ chức tín dụng không có khả năng mua lại mà vẫn chưa bán tài sản bảo đảm thì có bị mất quyền xử lý tài sản bảo đảm hay không? Trường hợp bán sau thời hạn 03 năm thì giao dịch chuyển nhượng có được công nhận hợp pháp không? Đề nghị dự thảo Luật quy định rõ các trường hợp trên, đồng thời có cơ chế pháp lý linh hoạt cho tổ chức tín dụng thực hiện quyền thu giữ vừa đảm bảo tính kịp thời, an toàn, chi phí thấp vừa phù hợp với tính chất pháp lý của từng loại tài sản bảo đảm và đảm bảo được tính ổn định của các giao dịch trên thị trường có liên quan đến tài sản bảo đảm. Do đó, đại biểu kiến nghị xem xét tăng thời hạn nắm giữ bất động sản do xử lý nợ vay từ 03 năm lên 05 năm nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng có thời gian thực hiện và xử lý triệt để hơn đối với các tài sản đảm bảo là bất động sản bởi trường hợp tổ chức tín dụng là người được thi hành án thực hiện quyền nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án, nếu nhận bàn giao tài sản đảm bảo là tài sản cố định sẽ bị ràng buộc bởi điều kiện tại khoản 3 Điều 131 dẫn tới khó khăn, không phù hợp với trường hợp đã xác định là tài sản cố định.


Đại biểu Quốc hội Nguyễn Việt Hà phát biểu thảo luận.

Đồng chí Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, đồng thuận cao với sự cần thiết sửa đổi Luật Các Tổ chức tín dụng được trình bày tại Tờ trình của Chính Phủ và báo cáo thẩm tra của Uỷ Ban Kinh tế. Việc kịp thời hoàn thiện dự thảo và các báo cáo liên quan để trình Quốc hội thảo luận tại kỳ họp này thể hiện sự nỗ lực cao của Chính phủ, Ngân hàng nhà nước và các cơ quan liên quan. Qua hơn 12 năm thi hành, với sự thay đổi của tình hình kinh tế, xã hội, công nghệ cũng như sự thay đổi của hệ thống văn bản pháp luật có liên quan, Luật các Tổ chức tín dụng hiện hành đã phát sinh những vướng mắc, bất cập cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nghị Quyết của Quốc Hội, chỉ đạo của Chính Phủ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Dự thảo dự án luật đã quy định nhiều nội dung kịp thời tháo gỡ nhiều vướng mắc trọng yếu trong tổ chức, hoạt động của các Tổ chức tín dụng, trong đó có các nội dung đại biểu đồng thuận rất cao như đã luật hoá các quy định về xử lý nợ xấu và xử lý tài sản của các khoản nợ xấu trên cơ sở kế thừa, chỉnh sửa các nội dung của Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về Thí điểm xử lý nợ xấu, những quy định được thực hiện có hiệu quả và tác động tích cực trong xử lý nợ xấu thời gian qua tiếp tục được đưa vào dự thảo...

Góp ý vào các quy định cụ thể, tại Điều 93 dự thảo Luật quy định về xét duyệt cấp tín dụng, kiểm tra sử dụng tiền vay, đại biểu cho rằng, Điều 93 dự thảo luật đã đơn giản hóa đối với các khoản vay phục vụ nhu cầu đời sống, tuy nhiên, đề nghị cần làm rõ “có mức giá trị nhỏ” là mức bao nhiêu? đại biểu cũng đồng tình giữ nguyên quy định về thế chấp tài sản bảo đảm trước khi cấp tín dụng. Về ngừng hoạt động của các chi nhánh, phòng giao dịch thuộc các tổ chức tín dụng, phải quy định cụ thể và cần được làm rõ; tỷ lệ cho vay đối với khách hàng, tỷ lệ sở hữu cổ phần để an toàn cho hệ thống cần có lộ trình cho phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng; tăng thời gian cho tổ chức tín dụng nắm giữ tài sản bất động sản để đảm bảo tính khả thi trong xử lý nợ...

Về quy trình thực hiện dự án Luật, đại biểu Nguyễn Việt Hà đề nghị dự thảo dự án luật này thông qua theo quy trình 2 kỳ họp, đề nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo, sớm hoàn thiện các thủ tục để dự thảo luật được thông qua đảm bảo tính hiệu quả, kịp thời trong thực thi dự án luật./.

Thanh Thủy

Tin cùng chuyên mục