Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh

Video không hợp lệ

Video khác