Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng các cơ quan báo chí Trung ương tại Tuyên Quang

Video không hợp lệ

Video khác