3736Rà soát đất rừng phòng hộ tại khu vực Tạng Han, Khuổi Oi, thôn Bản Ho 1, chuyển thành rừng sản xuất để giao cho nhân dân trồng rừng phát triển kinh tế
3737Ngành chức năng tiếp tục rà soát, thu hồi đất lâm nghiệp của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Chiêm Hóa, bàn giao cho địa phương để giao cho các hộ dân thiếu đất sản xuất
3738Chỉ đạo Nhà máy đường Sơn Dương khẩn trương thanh toán tiền mua mía và tiền cước vận chuyển vụ mía năm 2016 cho nhân dân
3739Xem xét điều chỉnh quy hoạch phân 3 loại rừng tại khu vực thôn Bó Củng, xã Kim Bình; thôn Hiệp, thôn Nà Khau, xã Hà Lang để nhân dân có thêm đất sản xuất. Đồng thời, xem xét chuyển đổi một số diện tích đất rừng sản xuất khu vực Ngam Chúng, thôn Đồng Cột sang đất trồng cây lâu năm