UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày 20/2/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 403/UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Tin cùng chuyên mục