Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn

Ngày 1-5, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có Công điện số 01/CĐ-UBND yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh.
Video không hợp lệ

Tin cùng chuyên mục