UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày 31/1/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 278/UBND-KGVX về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Tin cùng chuyên mục