UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày 28-1, UBND tỉnh đã có văn bản số 254/UBND-KGVX về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tin cùng chuyên mục