Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng giám sát, chất vấn dành cho đại biểu dân cử

Sáng ngày 13/01/2022, Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng giám sát, chất vấn dành cho đại biểu dân cử được trọng thể khai mạc tại thành phố Tuyên Quang dưới chủ trì của Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và sự tham gia của 16 đoàn công tác là các tỉnh, thành phố trong cả nước; các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh, ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh dự khai mạc hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân phát biểu tại hội nghị.

Tại diễn đàn Hội nghị; đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đã chia sẻ những kết quả đạt được và một số kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Tuyên Quang trong thời gian qua:

Hoạt động giám sát luôn được HÐND tỉnh quan tâm, chú trọng và thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức thực hiện giúp đánh giá chính xác, khách quan, kịp thời việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, kiến nghị nhiều giải pháp quan trọng để các cấp, các ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp HĐND tỉnh có thêm thông tin, căn cứ khoa học, thực tiễn, cơ sở cho việc hoạch định, ban hành cơ chế, chính sách trong thực hiện chức năng quyết định của HĐND tỉnh nhằm đưa Nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.

Với vai trò “hạt nhân” nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát; Thường trực HĐND tỉnh xem xét, lựa chọn nội dung giám sát “đúng” và “trúng” những vấn đề đề nổi cộm nhất, cần thiết nhất, đúng thời điểm nhất; đi sâu vào những vấn đề lớn, vấn đề trọng tâm, quan trọng nổi lên trong các lĩnh vực đời sống xã hội, có tầm ảnh hưởng rộng.

Xác định đối tượng, phạm vi giám sát theo hướng phân cấp rõ hơn, cụ thể hơn thẩm về quyền giám sát và phạm vi vấn đề giám sát từ khi xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát để quyết định hình thức, cách thức giám sát phù hợp và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Việc kết hợp các cuộc giám sát của HĐND, Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh vào 1 đợt để giám sát ở cùng 1 đơn vị, địa phương, tại cùng 1 thời điểm đã khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp các cuộc giám sát tại cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát.

HĐND tỉnh đã coi trọng hoạt động giám sát bằng hình ảnh, đây là một phương thức giám sát tác động trực tiếp đến đối tượng giám sát và các cơ quan, đơn vị liên quan; phản ánh đầy đủ, khách quan, chân thực, sinh động nội dung giám sát tại cơ sở, mang tính thuyết phục cao làm tăng hiệu quả giám sát, phản biện của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh một trong những điểm tạo nên thành công của cuộc giám sát là “Hậu giám sát”; cần theo dõi, xem xét, đánh giá giám sát tình hình thực hiện các kiến nghị, kết luận sau khảo sát, giám sát, chất vấn, giải trình. Đối với những vấn đề sau giám sát còn nhiều vướng mắc, chưa được các ngành, địa phương quan tâm tháo gỡ, giải quyết dứt điểm, là “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh, xã hội của tỉnh sẽ được đưa thành nội dung đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương làm rõ tại phiên họp nghe giải trình của Thường trực HĐND tỉnh hoặc phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh.


Toàn cảnh hội nghị.

Báo cáo kết quả giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh thể hiện đầy đủ thực trạng, hạn chế, khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, địa phương; có kiến nghị rõ ràng, cụ thể, được trình tại kỳ họp HĐND tỉnh là một kênh thông tin quan trọng, làm cơ sở cho cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định những chủ trương quan trọng trên tất cả các phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Cuối bài phát biểu chia sẻ kinh nghiệm, Hội nghị được xem phóng sự ngắn về kết quả cuộc giám sát chuyên đề (bằng hình ảnh) việc bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020.

Minh Trang

Tin cùng chuyên mục