Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017

Ngày 27-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 (khóa XVI). Các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Video không hợp lệ

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại biểu Vụ Địa phương, Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố. 


Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm; Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng; Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn chủ trì hội nghị. 

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng đã thông qua Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2017. 

Báo cáo nêu rõ, trong quý III, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ năm 2016. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 3.526 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực vụ mùa đạt 16,47 vạn tấn; trồng rừng đạt 99,7% kế hoạch; doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 5.408 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 367,6 tỷ đồng; các công trình hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư. Tỉnh tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội thành Tuyên năm 2017. 

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng quý III và nhiệm vụ quý IV, năm 2017; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ; đề xuất một số giải pháp nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp đối với các sản phẩm đạt thấp, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã đăng ký về đích năm 2017, tăng cường thu ngân sách, giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm chỉ rõ, những tồn tại, hạn chế đã nêu tại hội nghị có nguyên nhân chủ quan từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành chưa đồng bộ, có việc chưa quyết liệt. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian từ nay đến hết năm 2017 không còn nhiều, các cấp, ngành, địa phương cần quyết tâm, quyết liệt, tập trung cao độ với các giải pháp thật căn cơ hơn, hữu hiệu để hoàn thành các mục tiêu.


Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Đồng chí đề nghị, các cấp, các ngành giảm hội họp, tham quan, gặp gỡ để tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ được giao; khẩn trương khắc phục những khó khăn, hạn chế, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 đề ra. Trong đó, chú trọng rà soát toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017, chú ý các chỉ tiêu còn đạt thấp, xác định các giải pháp cụ thể tổ chức thực hiện. Tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện các khoản thu; khắc phục ngay những bất cập trong công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, công tác giảm nghèo, lao động, việc làm; chú trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình hành động để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương. Đồng thời, giám sát việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, các cấp, các ngành cần chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tập thể và cá nhân năm 2017 đảm bảo đúng thực chất; triển khai xây dựng chương trình công tác năm 2018.

Về những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh cần chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Trên cơ sở đó, giao chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2018 để tổ chức thực hiện.               

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục