Đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Ngày 26-10, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả và trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Cụm các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.
Video không hợp lệ

Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Vũ Đức Đam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Mai Trực, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân ở cơ sở; Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Phan Chí Hiếu, Thứ Trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đại biểu Văn phòng Chính phủ và một số vụ thuộc các ban Đảng Trung ương. 

Lãnh đạo tỉnh ta có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh. 

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Dân vận các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.


Các đồng chí: Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trần Thị Bích Thủy chủ trì hội nghị. 

Năm 2017, đa số các Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác phối hợp giữa các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở trong việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được duy trì thường xuyên. Việc thực hiện dân chủ ở cấp xã, phường, thị trấn đã đi vào nền nếp. Quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được tăng cường, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý điều hành. Chính quyền quan tâm đối thoại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động. 

Tại hội nghị, đại biểu Trung ương và các địa phương đã chia sẻ những kinh nghiệm, nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó tập trung vào một số nội dung như: Công tác triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương; công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy chế dân chủ; vấn đề về dư luận xã hội…

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đã chia sẻ những kinh nghiệm của tỉnh trong phát huy quy chế dân chủ, nhất là trong bê tông hóa đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn bản, chương trình xây dựng nông thôn mới, phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổ chức Lễ hội thành Tuyên… Đây là những chủ trương lớn của tỉnh nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã tạo sức mạnh toàn dân, đoàn kết, đồng thuận thực hiện và đạt được những kết quả tích cực.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng, muốn làm tốt quy chế dân chủ ở cơ sở cần đề cao tính minh bạch, tăng cường công tác đối thoại, công tác thông tin, tuyên truyền để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra. Các cấp ủy, chính quyền cùng đồng lòng quyết tâm xây dựng lòng tin cho nhân dân thì mọi khó khăn, thử thách sẽ vượt qua.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Trương Thị Mai nhấn mạnh, để xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cần phải tiếp tục nâng cao nhận thức chính trị về công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là đối với nhóm người đứng đầu là người thực thi chính sách liên quan trực tiếp đến người dân. Các địa phương cần tăng cường tính công khai minh bạch trong tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách; tiếp tục xây dựng và phát triển mô hình tự quản của cộng đồng dân cư. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và đối thoại với dân, đặc biệt khi có những việc phức tạp nảy sinh.


Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh phát biểu tại hội nghị.   

Cùng ngày, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về  thực hiện quy chế dân chủ cơ sở do đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã có buổi làm việc tại tỉnh ta. Làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh; Triệu Thị Lún, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Thời gian qua, hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp trên địa bàn tỉnh ngày càng nền nếp. Vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp tổ chức thực hiện quy chế dân chủ của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được nâng cao. Việc thực hiện tốt các nội dung quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong việc huy động sức dân xây dựng hạ tầng nông thôn.

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trần Thị Bích Thủy đã biểu dương những kết quả của tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị tỉnh cần tiếp tục tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt các phòng trào như “Dân vận khéo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Trước đó, Đoàn công tác đã kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại Huyện ủy Sơn Dương, xã Đại Phú, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công ty cổ phần Đường bộ 232.

Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục