UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10

Ngày 23-10, UBND tỉnh đã tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 10-2017. Đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.
Video không hợp lệ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung: Quyết toán ngân sách địa phương năm 2016; dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018; kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2018-2020; Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 và năm 2017 trên địa bàn tỉnh; dự thảo Chương trình hành động đối ngoại năm 2018; dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND, ngày 16-5-2013 của UBND tỉnh; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; kế hoạch phát triển nhà tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2021; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định trách nhiệm quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc chuyển đổi Đội cai nghiện ma túy các huyện, thành Đội điều trị, cắt cơn nghiện ma túy tại cộng đồng.

Sau khi đại diện các ngành, lãnh đạo UBND tỉnh phát biểu tham gia góp ý vào từng nội dung, phát biểu kết luận phiên họp kỳ tháng 10, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn yêu cầu: Đối với Sở Tài chính tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh Quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 trước khi trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét và trình HĐND tỉnh biểu quyết thông qua.

Đối với dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018 cần đảm bảo tính đồng bộ, công bằng cho các lĩnh vực chặt chẽ, đúng quy định. Đối với thu ngân sách phải đảm bảo đáp ứng được tốc độ tăng trưởng chung của cả nước và đặc biệt là sự tăng trưởng của tỉnh theo đúng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Về kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2018-2020, Sở Tài chính phải xây dựng chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả việc thu, chi ngân sách, trong đó phải có các giải pháp dự phòng nguồn ngân sách để phục vụ nhiệm vụ đột xuất, nhiệm vụ cấp bách của địa phương.

Đối với kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2021 giao cho Sở Xây dựng chỉ đạo đơn vị tư vấn rà soát lại số liệu và bổ sung cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn dựa trên cơ sở tiêu chí thực tế của từng huyện, thành phố để hoàn thiện kế hoạch trước khi ban hành.

Về dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc chuyển đổi Đội cai nghiện ma túy các huyện, thành Đội điều trị, cắt cơn nghiện ma túy tại cộng đồng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc chuyển đổi là việc làm cần thiết nhằm quản lý tốt hơn người nghiện ma túy trên địa bàn. Đối với những vướng mắc hiện tại, đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát cơ sở pháp lý, khảo sát địa điểm, cơ sở hạ tầng, nguồn lực hỗ trợ để đưa các đội vào hoạt động; việc sắp xếp, bố trí lực lượng công an tham gia một cách phù hợp trước khi báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét quyết định trong thời gian tới...

Theo báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục