Giám sát bằng hình ảnh của HĐND tỉnh: Tăng tính thuyết phục trong đánh giá

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh đã coi trọng hoạt động giám sát theo chiều sâu, lựa chọn những vấn đề lớn, được cử tri quan tâm để giám sát. Trong đó, HĐND tỉnh đã coi trọng giám sát chuyên đề bằng hình ảnh. Từ đó tăng hiệu quả giám sát, phản biện của cơ quan quyền lực địa phương.

Đại biểu Quốc hội tham gia thảo luận vào các báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Tiếp tục ngày làm việc thứ 5, hôm nay (27-10), tại Hội trường, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận về kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình việc đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt tập trung từ năm 2010 đến hết tháng 6 năm 2018 trên địa bàn tỉnh

Chiều ngày 25/10/2018, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp nghe giải trình việc đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung từ năm 2010 đến hết tháng 6/2018 trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ ...

Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận ở tổ về phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 23-10, trong phiên thảo luận tại tổ, Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận vào các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; kết quả ...