Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp xúc cử tri tại phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang

Ngày 02/8/2019, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Khánh Thị Xuyến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Huy, Giám đốc xí nghiệp thi công cơ giới Đại Phú tiếp xúc cử tri sau kỳ họp ...

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri xã Sầm Dương

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVIII, sáng ngày 02/8/2019, đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Nụ, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và đồng chí Đỗ Thị Nhung đã tiếp xúc cử tri tại xã Sầm Dương, huyện Sơn ...

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Hàm Yên

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII, ngày 01/8/2019 các đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Trần Thị Hà, Phó Trưởng Ban ...

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh tại huyện Sơn Dương

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, ngày 21/6/2019, các đồng chí: Hà Trung Kiên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Hoàng Thị Nụ, Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Thị Lan Anh, kế toán Công ty Cổ phần ...