Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh Nông Thị Bích Huệ tiếp xúc cử tri huyện Na Hang

Sáng nay 17- 6, Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh và Tổ đại biểu huyện Na Hang - Lâm Bình đã tiếp xúc cử tri tại huyện Na Hang.


Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiếp thu và trả lời ý kiến của cử tri.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, các đại biểu đã báo cáo với cử tri kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐND các cấp. Toàn tỉnh hiện có 79 nghị quyết về cơ chế, chính sách do HĐND tỉnh ban hành còn hiệu lực, trong đó: lĩnh vực kinh tế 38 nghị quyết; lĩnh vực văn hóa - xã hội 29 nghị quyết; lĩnh vực nội vụ, tư pháp, thanh tra, quốc phòng, an ninh 12 nghị quyết.

Các nghị quyết về cơ chế, chính sách được ban hành đảm bảo đúng quy trình, đáp ứng yêu cầu thực hiện các lĩnh vực đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, sớm đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Cử tri đã đề nghị các ý kiến, trong đó tập trung: về chính sách hỗ trợ kinh phí xây dựng và quản lý nhãn hiệu; cấp mã số, mã vạch; xem xét, có cơ chế chính sách thuận lợi để kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư đến với huyện Na Hang để khai thác phát triển du lịch. Đề nghị để học sinh người dân tộc thiểu số có điều kiện ăn, ở sinh hoạt, học tập tại trường, giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học...


Cử tri huyện Na Hang phát biểu ý kiến với đại biểu HĐND tỉnh.

Cử tri xã Năng Khả đề nghị cấp trên đầu tư điện lưới quốc gia cho nhóm hộ Khau Quang, thuộc thôn Lũng Giang. Cử tri xã Đà Vị đề nghị cấp có thẩm quyền sớm xem xét, đầu tư nâng cấp bến thuỷ Đà Vị thuận tiện cho đi lại, neo đậu thuyền bè được 4 mùa, nhất là khi tuyến đường Ba Bể - Na Hang qua thôn Bắc Lè, xã Đà Vị hoàn thành vào năm 2025...

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thị Bích Huệ cảm ơn cử tri đã có nhiều ý kiến, kiến nghị, đóng góp cho huyện, tỉnh. Đồng chí đề nghị, đối với những vấn đề ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, các cơ quan của huyện, xã cần tiếp thu, xem xét, làm rõ, xử lý thấu đáo.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh sẽ được HĐND tỉnh chuyển tới các cơ quan chức năng có liên quan xem xét, giải quyết. Đồng chí mong muốn cử tri huyện Na Hang tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu trong năm 2024.                  

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục