Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Sơn Dương tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX

Ngày 17/6/2024, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Sơn Dương thực hiện việc tiếp xúc cử tri (2 cấp: tỉnh, huyện) chuyên đề trước kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX về các cơ chế, chính sách do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành đang còn hiệu lực tại 05 điểm chính trên địa bàn huyện Sơn Dương (Hội trường Huyện ủy Sơn Dương và nhà văn hóa các xã: Phú Lương, Hợp Hòa, Tân Trào, Văn Phú).


Đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri xã Phú Lương.

Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, các đại biểu đã báo cáo với cử tri kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân  các cấp. Toàn tỉnh hiện có 78 nghị quyết về cơ chế, chính sách do Hội đồng nhân dân  tỉnh ban hành còn hiệu lực, trong đó: lĩnh vực kinh tế 38 nghị quyết; lĩnh vực văn hóa - xã hội 28 nghị quyết; lĩnh vực nội vụ, tư pháp, thanh tra, quốc phòng, an ninh 12 nghị quyết. Đồng thời thông tin dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, Hội đồng nhân dân  huyện Sơn Dương khóa XXI.


Đại biểu Hội đòng nhân dân tiếp xúc cử tri tại Hội trường Huyện ủy Sơn Dương.

Các nghị quyết về cơ chế, chính sách được ban hành kịp thời, đảm bảo đúng quy trình, đáp ứng yêu cầu thực hiện các lĩnh vực đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, sớm đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.


Cử tri xã Văn Phú kiến nghị với đại biểu HĐND.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, xây dựng, tại các hội nghị đã có các lượt cử tri phát biểu, với 68 nội dung, trong đó thuộc thẩm quyền cấp tỉnh giải quyết 18 nội dung, thuộc thẩm quyền huyện giải quyết 50 nội dung, tập trung vào một số vấn đề, như: Tham gia ý kiến vào các cơ chế, chính sách của các Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo sau đại học, nâng cao trình độ ngoại ngữ và Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo sau đại học, nâng cao trình độ ngoại ngữ; Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 Quy định về người hoạt động không chuyên trách; người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; sớm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn các hộ gia đình hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để các hộ gia đình nhận được tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 về Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025;


Cử tri xã thị trấn Sơn Dương kiến nghị với đại biểu HĐND.

Cử tri kiến nghị sớm có chủ trương đầu tư nâng cấp đường ĐT185 đoạn Uỷ ban nhân dân xã Tân Trào đi thôn Vĩnh Tân; đầu tư cải tạo nâng cấp tuyến ĐH 14 đường cầu trắng đi thôn Tân Lập hiện đã xuống cấp, sớm triển khai đường Sơn Dương đi Tân Trào; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công trình Bảo tàng, phòng chiếu phim; đường ĐH 15; nâng cấp và cải tạo tuyến đường liên thôn đi hồ số 3 đến khu di tích hầm và lán an toàn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; sớm dỡ bỏ đường dây điện trần chạy qua nhà dân tại thôn Phục Hưng; công tác xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khai thác cát sỏi; sửa chữa nâng cấp hệ thống điện; nâng cấp tuyến đường ĐT 186; công tác đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường; chế độ chính sách người có công; cung cấp xi măng để làm đường giao thông nông thôn;…Những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được chính quyền địa phương, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện Sơn Dương trả lời trực tiếp và làm rõ.


Đại biểu HĐND tỉnh phát biểu, tiếp thu kiến nghị của cử tri.

Phát biểu tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND đã ghi nhận kết quả đã đạt được của huyện Sơn Dương và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sơn Dương trong thời gian qua; đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới.

Tại các hội nghị các đại biểu HĐND đã làm rõ thêm một số kiến nghị của cử tri đồng thời đề nghị chính quyền và các phòng chuyên môn của huyện, Uỷ ban nhân dân xã tiếp thu, giải quyết dứt điểm những vướng mắc phát sinh từ cơ sở đã được cử tri phản ánh. Đồng thời, mong muốn cử tri tiếp tục quan tâm, đóng góp những tâm tư, nguyện vọng chính đáng đối với đại biểu Hội đồng nhân dân  tỉnh, huyện. Các kiến nghị của cử tri sẽ được tiếp thu, tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết.


Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện  Sơn Dương dự họp tổ.

Cùng ngày, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Sơn Dương đã họp Tổ để xem xét, tổng hợp các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, cấp huyện chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định./.

Bàn Phín

Tin cùng chuyên mục