Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba tại xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn

Chiều ngày 12/01/2021, các đồng chí: Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh; Phạm Thị Thuý Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và đại biểu HĐND huyện Yên Sơn ứng cử trên địa bàn, đại biểu HĐND xã Tứ Quận đã thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba HĐND các cấp tại xã Tứ Quận.

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ công chức xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận, đại diện cử tri các thôn trên địa bàn xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn.


Đồng chí Trưởng Ban Pháp chế Phùng Tiến Quân phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và thông báo kết quả kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XIX. Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân trong tỉnh; song, dưới  sự  lãnh  đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, sát thực tiễn của Trung ương, của Tỉnh ủy, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, vừa thực hiện "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" bảo vệ an toàn sức khỏe Nhân dân; đồng thời, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh Tuyên Quang. UBND tỉnh đã tập trung xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, toàn diện các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các Nghị quyết chuyên đề, đề án, chương trình của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Có 17/20 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng 5,67% so với năm 2021; nhiều ngành, lĩnh vực quan trọng tiếp tục được duy trì, ổn định, giá trị sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp đạt kế hoạch đề ra; văn hóa -xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh đã xem xét 27 báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các ngành có liên quan; nghe Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị với HĐND, UBND, đại biểu HĐND tỉnh; thông qua 38 nghị quyết: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2022; có 05 nghị quyết quy định những nội dung liên quan bảo đảm cho hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; 15 nghị quyết về lĩnh vực đầu tư xây dựng và triển khai các dự án; 04 nghị quyết về lĩnh vực tài chính, ngân sách; 02 nghị quyết cụ thể hóa, quy định chi tiết một số chính sách của Trung ương áp dụng trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực giáo dục, an sinh xã hội; 03 nghị quyết về lĩnh vực quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường; 04 nghị quyết về giao chỉ tiêu biên chế, công chức, số người làm việc, hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội; về việc đổi tên tổ dân phố, đường phố; 04 nghị quyết quy định chính sách đặc thù của tỉnh về lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch.

Cũng tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND huyện Yên Sơn đã báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của huyện năm 2021 và thông báo kết quả kỳ họp thứ ba, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.


Cử tri xã Tứ Quân kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh.

Trong không khí thân tình, cởi mở, cử tri xã Tứ Quận đánh giá cao kết quả, thành công của kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kết quả đạt được trên các lĩnh vực của tỉnh, của huyện trong năm 2021; bày tỏ niềm phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Đã có 5 lượt cử tri phát biểu tập trung vào 04 nhóm vấn đề: Về công tác bảo vệ môi trường; đầu tư xây dựng đường điện; xây dựng đường giao thông nông thôn và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đang sinh sống trên đất của Lâm trường Tân Phong…Các kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo UBND xã Tứ Quận, UBND huyện Yên Sơn tiếp thu, làm rõ theo thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND đã giải đáp và làm rõ một số kiến nghị của cử tri, đồng thời đề nghị UBND huyện Yên Sơn tiếp thu, xem xét, chỉ đạo giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền của cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định của pháp luật. Đối với kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, đồng chí tiếp thu và sẽ tổng hợp chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết.

NHL

Tin cùng chuyên mục