Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba tại xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang

Chiều ngày 12/01/2022, tại nhà văn hóa xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, bà Phan Thị Mỹ Bình, Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Tuyên Quang ứng cử tại xã Kim Phú và đại biểu Hội đồng nhân dân xã Kim Phú đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri.

Dự buổi tiếp xúc cử tri có lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các phòng, ban chuyên môn của thành phố Tuyên Quang; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cử tri xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh  năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022 của tỉnh, thành phố, xã Kim Phú tới cử tri.


Cử tri xã Kim Phú kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, cử tri xã Kim Phú đã có 07 lượt ý kiến, kiến nghị với 13 nội dung thuộc các lĩnh vực: cấp quyền sử dụng đất, nhà văn hóa, môi trường. Các kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân xã trực tiếp tiếp thu, trao đổi, làm rõ những kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Bà Phan Thị Mỹ Bình, Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đã phát biểu tiếp thu và trao đổi làm rõ một số vấn đề cử tri địa phương quan tâm; đề nghị cử tri, nhân dân trên địa bàn xã tiếp tục tăng cường các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, vừa phục hồi, phát triển kinh tế, vừa đảm bảo an toàn, sức khoẻ cho nhân dân./.

Bàn Phín

Tin cùng chuyên mục